YH hakee vahvaa kasvua isännöinnissä

Vahva kasvuhakuisuus näkyy YH-Isännöinti Oy:n toiminnassa. Uusia asiakkaita haetaan sekä yritysostoin että orgaanisella kasvulla. Yhtiöllä on kunnianhimoinen rekrytointiohjelma, jota tukemaan on aloitettu oman YH-Isännöintiakatemian toiminta. Toimitusjohtaja Kai Kosunen vaatii YH:n isännöitsijöiltä ennen kaikkea oikeaa asennetta.

Valtakunnallinen YH Suomi on kiinteistöalan moniosaaja. Konsernin osaamisalueita ovat asuinkiinteistöliiketoiminta, rakennuttaminen sekä kiinteistöjen isännöinti ja manageeraus. Konsernin isännöintiyhtiö YH-Isännöinti on toimialallaan Suomen toiseksi suurin.

- Konserni näkee isännöinnin yhtenä tulevaisuuden menestysalana ja panostaa isännöintitoimialan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Haemme töitä

Kai Kosusen johtama YH-Isännöinti Oy hakee voimakasta kasvua.

 

 

Kai Kosusen johtama YH-Isännöinti Oy hakee voimakasta kasvua.

määrätietoisesti kaupallisilta isännöinti- ja manageerausmarkkinoilta. Pääosa liikevaihdostamme tulee asunto-osakeyhtiöiden isännöinnistä, mutta toki teemme myös töitä myös esimerkiksi kunnille ja YH Suomi –konsernille. Haemme vahvaa kasvua sekä yritysostojen että orgaanisen kasvun kautta. Asuntosijoittajien, toimitilakiinteistöjen ja erikoiskiinteistöjen mageeraukseen panostamme erillisen yksikkömme kautta, Kai Kosunen esittelee

Väen kaappaaminen kilpailijoilta lyhytnäköistä

Iso valtakunnallinen yhtiö merkitsee asiakkaille mm. riittäviä resursseja
vastata isännöintitoiminnan haasteisiin, yhtenäisiä tietojärjestelmiä ja toimivaa
tuki- ja yhteistyöverkostoa tuottaa monipuolista palvelua. Isännöitsijöiden
osaamistarve lisääntyy sekä määräysten että kiinteistökannan ikääntymisen
 takia.
   
Kai Kosusen johtama YH-Isännöinti Oy hakee voimakasta kasvua. Tätä tukee mm. uuden väen rekrytointi alan ulkopuolelta ja oman YH-Isännöintiakatemian perustaminen.

Kai Kosunen korostaa isännöitsijän työn olevan ennen kaikkea kokonaisuuden hallintaa ja tiivistä yhteistyötä asiakasyhtiöiden hallitusten ja osakkaiden kanssa. Isännöinti ymmärretään Kosusen mukaan onneksi jo laajalti asuntoyhtiön toimitusjohtajuudeksi. Käytännön työssä on avainasemassa verkostoituminen eri alojen osaajien kanssa.
- Näkemyksemme mukaan asunto-osakeyhtiöisännöinti on erityisammattitaitoa vaativa ala. Toivoisinkin ihan kiinteistövarallisuutemme kannalta, että isännöinnille määriteltäisiin selkeät kriteerit, ettei kuka tahansa vain voisi ilmoittaa alkavansa tehdä isännöintiä. Samaten olisi hyvä kehittää yhteisiä pelisääntöjä - esimerkiksi Kiinteistöliiton tehtäväluetteloa - niin, että asiakkaat ymmärtäisivät ja tietäisivät, mitä ovat ostaneet. Nyt asiakkaalle on esimerkiksi usein epäselvää, mitä luettelossa mainittu tehtävä tarkoittaa ja kuuluvatko jotkut tehtävät perusveloitukseen, lisäveloitettaviin vaiko kilpailutettaviin töihin, Kai Kosunen kuvaa kovasti kilpailulla kentällä vastaan tulleita tilanteita.

YH-Isännöinti on nähnyt muun toimialan tapaan isännöitsijöiden eläköitymisen uhkaavan työvoiman riittävyyttä. Tämä korostuu usein yrityskauppojen yhteydessä. Myyjät haluavat usein päättää pitkän työuransa.

- Kun tarvitsemme työntekijöitä sekä uusien asiakasyhtiöidemme toimitusjohtajiksi että korvaamaan eläkkeelle siirtyviä isännöitsijöitämme, on alan kannalta järjetöntä haalia väkeä kilpailijoilta. Se ei poista perusongelmaa ja olisi siksi hyvin lyhytnäköistä myös kannaltamme. Sen vuoksi olemme panostaneet väen rekrytointiin nykyisen isännöitsijäkunnan ulkopuolelta ja kehittäneet oman YH-Isännöintiakatemian heidän ammatillisten valmiuksiensa kehittämiseksi. Koulutus sisältää perusopintoja vanhemman isännöitsijän toimiessa tutorina, käytännön työtä ja aikaa myöten henkilökohtaisesti räätälöityjä jatko-opintoja, Kosunen esittelee.

Asenne ratkaisee

YH-Isännöinti etsi tammikuussa lyhyellä hakuajalla Akatemiaansa oppilaita ja sai noin 400 hakemusta. Kai Kosusen mukaan lähes kaikki olivat isännöintialan ulkopuolelta. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin seitsemän henkilöä, jotka palkattiin heti YH-Isännöintiin töihin. Tämä antaa koulutettaville lisämotivaatiota panostaa opintoihin ja nähdä tulevan uran kehittyvän nimenomaan isännöintialalla. Itse koulutus tapahtuu oppisopimuskoulutuksena.

- Henkilövalinnassa oli kolme pääkriteeriä. Ne olivat asenne, asenne ja asenne. Asiakkaat haluavat ennen kaikkea palvelua, mikä korostaa asiakaspalveluasenteen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen merkitystä.
YH-Isännöintiakatemia on kehitetty yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa. Peruskoulutusjakso, jossa hankitaan hyvät valmiudet isännöintityöhön, kestää vuoden. Siihen liittyy alkukoulutuksen jälkeen konkreettista kohdeisännöintiä alalla pitkään olleen ammattilaisen tukemana.

- Kun mietimme koulutuksen järjestämistä, Kiinko nousi luontevaksi kumppaniksi sopivimpana ja parhaana vaihtoehtona. Heillä on pisin kokemus ja laajin tarjonta tarpeisiimme. Pohdimme pakettia yhdessä ja sieltä löytyi ratkaisu, jossa valitut henkilöt palkattiin heti töihin oppisopimussuhteessa YH-Isännöintiin ja Kiinko järjesti koulutuksen. Me olemme tässä sitten työnantajana ja tilaajana kolmantena osapuolena, Kai Kosunen kertoo.

YH-Isännöinti palkkasi ensimmäisessä haussaan taloon seitsemän tulevaa isännöitsijää. Näin monen uuden henkilön kouluttaminen ja käytännön perehdyttäminen yhtä aikaa on mittava työ yritykselle. Kai Kosunen luonnehtiikin aloitettua rekrytointia ja YH-Isännöintiakatemiaa isoksi satsaukseksi sekä omalle yritykselleen että koko alan tulevaisuudelle.

- Kokemuksemme tästä ensimmäisestä hausta on, että ala kiinnostaa kyllä työsarkana oikein markkinoituna. Ja se hyvä puolihan isännöinnissä on, että sitä ei voi siirtää esimerkiksi Kiinaan. Eli tämä on turvallinen tulevaisuuden ala myös alalle tuleville.
Teksti Arto Rautio, kuva YH-Isännöinti Oy