Uusi energiatodistuslaki herättää tunteita

Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan 1.6.2013. Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Kodinkoneiden energiamerkinnät ovat tuttuja monelle, joten vastaava tapa verrata rakennuksia A- G –asteikolla tuo energiatehokkuuden tavalliselle ihmiselle ymmärrettävään muotoon.

Teksti: Mervi Ala-Prinkkilä

Energiatodistusluokituksen pohjana toimiva E-luku on periaatteiltaan luotu jo uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Tämä energiatehokkuuden määritystapa sovitettiin myös energiatodistukseen.

 —Energiatodistukset otettiin käyttöön Suomessa ensimmäisen kerran vuoden 2008 alussa, joten siltä ajalta oli tiedossa että energiatodistus ja sen valmistelu tulee herättämään voimakkaita näkemyksiä puolesta ja vastaan. Silloisiin energiatodistuksiin totuttiin kuitenkin nopeasti, joten uskon, että pienen totuttautumisajan jälkeen uusi energiatodistus auttaa kuluttajia entistä paremmin ja luotettavammin rakennusten vertailussa, yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriöstä kertoo.

Monelle energiatodistuksen uudistus näkyy vain luokituksen perusteen muuttumisena tai todistuksen värin muuttumisena vihreästä siniseksi, mutta paljon muitakin energiatodistukseen liittyviä seikkoja on muutettu. Uutta ovat mm. vanhojen pientalojen mukaantulo todistusten piiriin, energialuokan ilmoittaminen myynti- ja vuokrausilmoituksissa, uudet pätevyysvaatimukset sekä todistusten ja tekijöiden valvonta.

Ominaisuuksiin perustuva malli vai toteutuneen kulutuksen malli

Rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin perustuva energiatodistus kertoo rakennuksesta, toteutunut kulutus kertoo rakennuksen käyttäjistä. 

—Tositapausten perusteella tiedämme että rakennuksen energiakulutus voi moninkertaistua kun käyttäjä vaihtuu.  Kun todistus on tarkoitettu apuvälineeksi uudelle ostajalle tai vuokraajalle eri rakennusten vertailussa, ei toteutunut kulutus voi toimia vertailun pohjana, Haakana muistuttaa.

Todistuksen tekijöiden määrä kasvaa

Haakanan mukaan tällä hetkellä on päteviä tekijöitä jo yli 900 ympäri Suomen ja kiinnostusta pätevöitymiseen on paljon.

— Arvioisin, että uusia tekijöitä tulee kesäkuun lopulla vielä muutama sata lisää.  Tiedot pätevistä tekijöistä löytyvät kesäkuun alusta alkaen valvontaviranomaisena toimivan ARAn verkkosivuilta, joten sieltä kannattaa tekijän pätevyys varmistaa.

Energiatodistuksen kustannuksista on puhuttu paljon

Energiatodistusten kustannukset on pyritty pitämään kohtuullisena. Pientalon energiatodistuksen laatimiskustannuksen on arvioitu olevan noin 500–700 euroa ja asuinkerrostalokohteen noin 1000–1500 euroa.

—Hinnat ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia. Kustannukset ovat kohtuullisen pienet suhteessa esimerkiksi rakennusten myyntihintoihin ja -palkkioihin. Todistus on voimassa 10 vuotta, joten hinnassa kannattaa huomioida myös todistuksen käyttöikä, Haakana muistuttaa.

Energiatodistus ilmoittaa energialuokan kansantajuisesti

Usein ihmiset eivät seuraa asioita jotka itselle eivät ole ajankohtaisia. Siksi energiatodistus voi edelleen olla monelle tuntematon asia, joka tulee eteen vasta silloin kun ryhtyy myymään tai vuokraamaan taloaan tai asuntoaan.

—Uskoisin, että entistä useampi ymmärtää energiatodistuksen tärkeyden ja merkityksen rakennusten vertailussa. Energiatodistusten idea on juuri se että, rakennusten energialuokka ilmoitetaan asteikolla A:sta G:hen, jotta tavallisen ihmisen ei tarvitse pohtia mitä lukuja tai yksiköitä hänen mahdollisesti tulisi hahmottaa. Oleellista on ymmärtää myös se, että muidenkin rakennusten energialuokat on määritetty samalla tavalla, joten vertailu eri rakennusten, myös uusien ja vanhojen kesken on mahdollista ja luotettavaa, Haakana huomauttaa.

Lisätietoa Energiatodistuksesta:

www.motiva.fi/energiatodistus

www.ymparisto.fi/energiatodistus

www.ara.fi