Uuden ajan verkko-opiskelua kehittämässä

Kiinkon uusi verkkokoulutusasiantuntija Virpi Slotte pitää huolta siitä, että koulutuksiin sisältyy jatkossa tarkoituksenmukainen määrä verkko-opiskelua.

Virpi Slotte

Virpi Slotte aloitti Kiinkossa toukokuussa verkkokoulutusasiantuntijana. Syyskuussa hänen toimekseen siirtyi myös kehityspäällikön tehtäviä.

Slotte on opiskellut kasvatustiedettä ja psykologiaa ja väitellyt kasvatuspsykologiasta lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt tutkijana yliopistolla, Nokian palveluksessa Kiinassa ja kymmenen vuoden ajan Sanoma-konsernin eri yhtiöissä.

- Ennen kuin menin Nokialle, työskentelin pitkään akateemisten tehtävien parissa. Tutkin oppimista ja osaamisen kehittämistä. Myöhemmin olen soveltanut teoreettista pohjaa virtuaalikoulutusratkaisujen puitteissa käytäntöön. Painopiste on koko ajan ollut työssä oppimisen edistäminen, Slotte kertoo.

- On antoisaa järjestää koulutusratkaisuja sellaisille, jotka pystyvät soveltamaan oppimaansa suoraan omassa työssään. Toisaalta se asettaa haasteita, sillä ihmiset ovat kiireisiä eikä opiskelu useinkaan ole heille täyspäiväistä toimintaa. Tämä on oleellinen asia ottaa huomioon koulutuksen suunnittelussa.

Kiina on kilpailuyhteiskunta

Kiinassa Slotte työskenteli kolme vuotta Pekingissä Nokian Learning Center Chinassa. Päätös hankkia kokemusta maan rajojen ulkopuolelta oli perheen yhteinen, sillä hänen miehensä työskenteli samassa rakennuksessa insinööritehtävissä Nokialla.

- Se oli mielenkiintoinen kokemus, koska kiinalaiset ovat hyvin koulutusorientoituneita. He opiskelevat vaikka yötä päivää ja viikonloppuna. Heille tärkeää on portaittainen yleneminen, johon liittyy kiinteästi koulutus, Slotte kertoo.

Sanoma-konsernissa Slotte teki verkko- ja virtuaalikoulutusratkaisuja suurille yrityksille.

-  On valtava rikkaus, että on nähnyt kymmenien globaalien yritysten tapoja tuottaa verkkokoulutuksia ja nähnyt, mikä toimii missäkin tilanteessa.  Nokia taas on kiistaton edelläkävijä verkko-oppimisessa, Slotte summaa uraansa.

Verkko-opiskelu täydentää lähiopetusta

Kiinkossa Slotte aikoo ensimmäiseksi kiinnittää huomiota visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseen. Sen jälkeen hän keskittyy sisällön luomiseen kiinteistönvälitysalan verkkokoulutuksessa ja hyvään hallintotapaan liittyvässä koulutuksessa.

- Idea verkkokoulutuksessa on, että se olisi mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. On oleellista, että sisältö valitaan hyvin.

Kaikkia opetussisältöjä ei olla viemässä verkkoon.

- Verkkokoulutus toimii hyvin johdantokurssina. Sen jälkeen asiaa syvennetään toimialakohtaisesti ja oman yrityksen lähtökohdista. On tärkeää, että kouluttajan johdolla asioita havainnollistetaan ja ne esitetään aidossa kontekstissä. Vuorovaikutteisuus ja verkostoituminen ovat elintärkeitä, Slotte täsmentää.

Verkossakin voi keskustella

Slotte on viimeistelemässä Kiinkon pedagogista strategiaa.

- Lähtökohtana on verkkomenetelmien integrointi muuhun tarjontaan. Kiinkossa ei missään nimessä olla siirtämässä kaikkea opetustarjontaa verkkoon, vaan sisältöjä valitaan tarkasti ja valikoidusti pitäen mielessä eri opetusmenetelmien tarjonta.

Lähiopetuksesta tulee Kiinkossa paljon myönteistä palautetta, ja monesti kurssille pääsy voidaan kokea palkintona. Koulutukseen tulo saattaa tuoda odotettua vaihtelua normaaliin työnteon arkeen ja ”korvamerkitä” kiireisten ihmisten aikaa opiskeluun.

- Verkkokoulutuksen etu taas on, että ei tarvitse matkustaa minnekään eikä yöpyä missään. Verkkokoulutuksella voidaan myös tarjota sisältöä laajemmalle kohderyhmälle. Matkustamiseen käytetty aika voidaan käyttää kokonaan opiskeluun ja omissa tiloissa keskittyminen todennäköisesti paranee, Slotte kertoo.

Slotten mukaan pitkät tekstit tai pitkien videoiden tuijottaminen eivät toimi verkkokoulutuksessa.

- Verkkokoulutus ei saa olla vain materiaalin jakamista, vaan sen on oltava tarpeeksi motivoivaa. Motivointikeinona käytetään esimerkiksi virtuaalineuvotteluympäristöä, jossa voi jakaa kokemuksiaan, tuottaa sisältöä ja tuoda osaamistaan muiden nähtäväksi. Asiantuntijuutta ei voi rakentaa sosiaalisessa tyhjiössä.