Tutkimusmäärärahoja ja stipendejä haettavissa kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimukseen

Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja ja stipendejä vuonna 2012 ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa haettavaksi seuraavat määrärahat:

1. Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin

Vuonna 2012 stipendeinä jaetaan yhteensä 15 000 euroa, josta yhden stipendin määrä on enimmillään 2 000 euroa. Opinnäytetöiden tutkimusaiheiden tulee liittyäkiinteistö- ja rakentamisalaan.

Stipendit myöntää Kiinteistöalan Koulutussäätiön asiamies. Stipendien keskeisimmät myöntämisperusteet ovat työn/tutkimuksen

  1. ajankohtaisuus,
  2. uutta ajattelua avaava näkökulma sekä
  3. tutkimuksellinen ote.

Hakuaika päättyy 20.8.2012.

2. Tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimukseen rahoittamiseen

Tutkimusmääräraha on tarkoitettu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin, niiden jälkeiseen tieteelliseen työhön sekä tutkimusryhmille. Tutkimusmäärärahoina jaetaan vuonna 2012 yhteensä enintään 60 000 euroa. Tutkimusmääräraha voidaan jakaa tarvittaessa myös useampaan hankkeeseen. Tutkimuksen tulee liittyä kiinteistö- ja rakentamisalaan.

Tutkimusmäärärahan myöntää Kiinteistöalan Koulutussäätiön asiamies. Määrärahan keskeiset myöntämisperusteet ovat

  1. liiketoimintalähtöisyys,
  2. eettisyys.
  3. uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja avaavat näkökulmat sekä
  4. tieteellinen merkittävyys.

Hakuaika päättyy 24.9.2012

3. Harkinnanvaraisia ilman määräaikaa haettavia stipendejä ja tutkimusmäärärahoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakaa kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyviin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin myös harkinnanvaraisia stipendejä ja tutkimusmäärärahoja, joita voi hakea ilman määräaikaa hakuohjeissa mainituilla lomakkeilla.

Hakuohjeet ja lomakkeet