Teknologiasta tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkinto jaettiin Vuosiseminaarissa 2010

NEAPO Oy on palkittu Teknologiasta Tuotteiksi – säätiön vuoden 2010 15000 euron tunnustuspalkinnolla. Palkinto myönnettiin yrityksen innovatiivisista rakennusratkaisuista modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen. Teknologiasta Tuotteiksi – säätiö myönsi myös kunniakirjan lääketieteen tohtori, professori Kari Reijulalle pitkäaikaisesta yhteistyöstä paremman sisäympäristön puolesta kiinteistö - ja rakennusklusterissa. Tunnustukset jaettiin Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa Aulangolla torstaina 4.11.2010.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja kansainvälistymistä.  Säätiön toiminta-alueena on ympäristö, erityisesti hyvä sisäympäristö. Säätiö jakaa vuosittain 15 000 € tunnustuspalkinnon sekä antaa kunniakirjan ansiokkaasta kehitystyöstä. Viime vuonna tunnustuspalkinnon sai Vallox Oy ja kunniamaininnan Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen ja Savon Ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä toteuttamalle IV-puhtaaksi -hankkeelle.

Myös vuonna 2010 säätiö jakaa tunnustuspalkinnon ja kunniakirjan seuraaville tahoille:

NEAPO Oy:
NEAPO Oy toimittaa innovatiivisia rakennusratkaisuja modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen. NEAPO Oy:n tehdasvalmisteiset moduuliratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä. Ne myös lyhentävät työmaa-aikaa ja parantavat rakentamisen laatua, kertoo Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö perusteluissaan.
NEAPO Oy:n puolesta palkinnon vastaanottivat toimitusjohtaja Olli Vuola, COO Petri Wegelius, kehitysjohtaja Tero Vanhanen, suunnittelupäällikkö Risto Rautio, talouspäällikkö Tuomo Kontio ja tiedottaja Hanna Mielismäki.
- Teknologiasta Tuotteiksi -palkinto on upea tunnustus koko NEAPOn tiimille. Töitä on paiskittu vuorotta ja nyt työ alkaa kantaa hedelmää. Samalla se on tunnustus NEAPOn innovatiivisille lisäkerros-, hissitorni- ja uudiskerrostalotuotteille, jotka lyhentävät työmaa-ajan murto-osaan ja hiilijalanjäljen alle puoleen verrattuna siihen mihin alalla on yleisesti totuttu. Asukaslähtöisyys, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus kulkevat vihdoin käsi kädessä, kertoo NEAPO Oy:n toimitusjohtaja Olli Vuola.

LT, professori Kari Reijula:
Professori Kari Reijula on tehnyt pitkäaikaista, poikkitieteellistä ja rakentavaa yhteistyötä paremman sisäympäristön puolesta kiinteistö - ja rakennusklusterissa. Erityisesti Reijula on menestyksekkäästi keskittynyt työpaikkojen, koulujen ja sairaaloiden sisäympäristöolosuhteiden parantamiseen, toteaa säätiö perusteluissaan.
Professori ja erikoislääkäri Kari Reijula korostaa rakennus- ja kiinteistöalan merkitystä pyrittäessä hyvään sisäympäristön laatuun. - Huono sisäympäristö lisää riskiä tilan käyttäjien oireiluun ja sairastumiseen. Hyvä sisäympäristö puolestaan edistää hyvinvointia ja lisää tuottavuutta. Tilan käyttäjän eli ihmisen ottaminen huomioon entistä enemmän tilojen suunnittelussa tuo merkittävän lisäarvon rakennus- ja kiinteistöalalle kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Otan nöyrästi ja kiitollisesti vastaan kunniamaininnan, joka on samalla osoitus koko suomalaisen sisäympäristöalan tutkimuksen merkittävistä saavutuksista kotimaassa ja kansainvälisesti, kommentoi professori Reijula. Tämä huomionosoitus kannustaa ponnistelemaan entistä uutterammin sisäympäristön laadun parantamiseksi, sillä työtä on vielä paljon tehtävänä, Kari Reijula toteaa.

Lisätietoja:

Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400-711299, mika.halttunen@teknologiastatuotteiksi.fi

Olli Vuola, toimitusjohtaja NEAPO Oy, puh. 040 555 4646, olli.vuola@neapo.com

Kari Reijula, professori, TTL, puh. 030 474 2932, kari.reijula@ttl.fi

***************************************************************************************************************************

Teknologiasta tuotteeksi logo

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. 
Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Rakennusteollisuus RT Ry ja ensi vuonna vuorossa on Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI. Kahden vuoden päästä esittely on LVI -talotekniikkateollisuus Ry:n vastuulla.

NEAPO on modulaarisen rakentamisen edelläkävijä Suomessa. Hyvää arkkitehtuuria, energiatehokkuutta ja laatua edustavat kerrostalo-, lisäkerros- ja hissitorniratkaisut tuovat uudenlaisia avauksia rakennusalalle.  Ratkaisuilla voidaan parantaa kustannustehokkaasti saneeraustarpeessa olevan kerrostalokannan energiatehokkuutta ja lisätä talojen käyttömukavuutta. Rakennettavien lisäkerrosten avulla kiinteistöjen omistajat voivat rahoittaa laajankin energiasaneerauksen. NEAPO käyttää tuotteissaan edistyksellistä FIXCEL® teräskennoteknologiaa, joka on alun perin kehitetty laivanrakennusteollisuudessa ja patentoitu maailmanlaajuisesti.

LT, professori Kari Reijula Kari Reijula toimii Työterveyslaitoksen Laadukas sisäympäristö - teema-alueen johtajana työympäristön kehittämisyksikössä. Reijulan erityisosaamisalueisiin kuuluvat allergiset työperäiset hengityselinsairaudet sekä sisäympäristön, mikrobien ja tupakan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Professori Reijula on toiminut neljästi valtioneuvoston selvitysmiehenä, joista kaksi kohdistui sisäilmaongelmiin ja sairaaloiden sisäilman laatuun, yksi tupakkalain toteutumiseen. Parhaillaan käynnissä oleva STM:n selvitystyö kohdistuu energiapoliittisten ratkaisujen vaikutuksiin sisäilman laatuun ja tilojen käyttäjien terveyteen.

Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään. Kyseessä on alan huipputapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi