Selvitysryhmä haluaa nostaa isännöintialan asiakaspalvelun uudelle tasolle - lue raportti.

Isännöinnin on tehtävä asiakkaistaan kuninkaita, toteaa ympäristöministeriön asettamaselvitysryhmä. Isännöinti on kuluttajapalvelua, joten asiakaslähtöisyys on saatava alan ammattikuvan ytimeen. Selvitysryhmä luovutti raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle 18.3.2011.

Isännöinnin on tehtävä asiakkaistaan kuninkaita, toteaa ympäristöministeriön asettamaselvitysryhmä. Isännöinti on kuluttajapalvelua, joten asiakaslähtöisyys on saatava alan ammattikuvan ytimeen. Selvitysryhmä luovutti raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle 18.3.2011.

Asukkaiden ja isännöitsijän välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa säännöllisillä neuvotteluilla ja tulosperusteisella palkkiolla. Isännöitsijän palkkioon voisi kuulua palkitsemisosa, joka perustuisi työn tuloksiin. Palkitseminen voisi nojata tuloskorttimalliin, joka mittaisi esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai energiankulutuksen muutoksia.

Isännöitsijän ja asukkaiden tiiviimpi yhteistyö on avainasemassa myös taloyhtiöiden suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Selvitysryhmän mukaan asunto-osakeyhtiötoiminnan osaksi pitäisi ottaa taloyhtiöstrategiat, jotka voisivat olla edellytyksenä myös korjausavustusten myöntämiselle.

"Isännöitsijöillä on tärkeä merkitys heidän pitäessään langat käsissään kiinteistön käyttäjien ja sen eri sidosryhmien välissä. Isännöitsijän rooli korostuu entisestään, kun kiinteistöt ja niiden ylläpito monimutkaistuvat ja rakennetulle ympäristölle asetetaan uusia vaatimuksia esimerkiksi energiatehokkuuden saralla. Muutos vaatii isännöintiyrityksiltä halua kehittyä, mutta myös asiakkaiden tapojen hyödyntää isännöintipalveluita tulee uudistua muutoksen mukana", toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Isännöintiin monialaisia tiimejä

Yhden tai kahden hengen isännöintiyritys ei tulevaisuudessa välttämättä pysty vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistöjen ja asiakkaiden tarpeisiin. Isännöitsijältä tarvitaan monipuolisen teknisen osaamisen lisäksi muun muassa talous- ja projektinjohtamisosaamista, joten selvitysryhmä ehdottaa, että vastuu kiinteistöstä jaettaisiin eri tehtäviin erikoistuneiden isännöintitiimin jäsenten kesken. Vastaavasti pienimpien yritysten kannattaa verkostoitua ja muodostaa monialaisia kiinteistöpalveluverkostoja.

Isännöinnin toimialan kehittäminen edellyttää myös uudenlaisten palvelutuotteiden kehittämistä. Esimerkiksi korjausrakentaminen voi hyödyttää isännöintiyrityksiä: isännöitsijät voisivat profiloitua asumisen energiankulutuksen asiantuntijoiksi ja myydä taloyhtiöille energian säästöön liittyviä palveluita, selvitysryhmä hahmottelee.

Taloyhtiöitä ja isännöintiä koskevat tiedot helpommin saataville

Selvitysryhmä toivoo, että kiinteistöjä ja isännöitsijäyrityksiä koskevat tiedot olisivat nykyistä paremmin saatavilla. Isännöitsijätodistuksen avaintietojen tulisi olla julkisia ja peruskorjauskustannusten sekä energiasäästöhankkeiden tulosten olla helpommin vertailtavissa.

Myös palvelu- ja hinnoittelukäytäntöjä tulisi avata: ryhmä ehdottaa, että kiinteistön eri elinkaaren vaiheille luotaisiin toimialan yhteisiä palvelupaketteja, jotka hinnoitellaan läpinäkyvästi.

Selvitysryhmän tehtävä oli arvioida erityisesti asuinkiinteistöjen isännöintialan nykytilannetta ja alan kehittymiseen liittyviä esteitä sekä tehdä ehdotuksia isännöintipalveluiden kehittämiseksi. Ryhmään kuuluivat ympäristöministeriön kutsumat KTT Kaj Hedvall, FM Matias Johansson sekä KTM Tuuli Kaskinen. Selvitystä varten työryhmä haastatteli lukuisia isännöintialan asiantuntijoita, toimijoita ja yrittäjiä.

Lue raportti http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=125734&lan=fi

Lähde: ympäristöministeriö