Rakennuttaminen 2018: Muuttuva pelikenttä tarjoaa laajat mahdollisuudet rakennuttamiselle

Ennätyksellinen osanottajajoukko yli 300 hengen voimin kokoontui Tampere-talolle kuulemaan ajankohtaista asiaa Rakennuttaminen 2018 -seminaariin. Vuoden 2018 teemana oli muuttuva pelikenttä, jonka kautta pureuduttiin ajankohtaisiin teemoihin muun muassa tietomallinnuksen, visualisoinnin, tiedonhallinnan ja kokemuksellisen teknologian saralla. Ensimmäisen päivän puheenvuoroissa peräänkuulutettiin erityisesti rohkeutta ottaa askelia kohti uusia teknologioita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

rakennuttaminen

Lue poimintoja ensimmäinen päivän puheenvuoroista!

  • ”Tietomallinnusta ei tule nähdä vain suunnittelun ja rakentamisen työvälineenä vaan elinkaariasiana. Meidän on vaikea muuttua nopeasti teollisuuden laajuisesti ja tähän tarvitaan realismia, sillä isot muutokset vievät aikaa. Ihmisten pitää hyväksyä ja sisäistää uudet      toimintamallit, jossa muutosjohtaminen on avainasemassa. Meillä on rakennusalalla kuitenkin mahdollisuus nostaa tuottavuutta      moninkertaisesti. Jos rakennusala ei tee sitä itse, niin sen tekevät alan ulkopuoliset yritykset, jotka tuovat uusia tuotantomenetelmiä”       Professor of Digital Architectural Design, Arto Kiviniemi, University of Liverpool
  • ”Reseptinä digimurrokseen pidän ekosysteemiajattelua, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja rohkeita yhteiskokeiluja. Myös käyttäjäkokemus on laitettava keskiöön. Meillä on huikeita toimijoita jo Suomessa, mutta se miten onnistumiset saadaan skaalattua kaikkiin projekteihin, on se haaste”, Digipäällikkö Teemu Lehtinen, KIRA-digi-hanke
  • ”Kokemuksellisen teknologian hyödyntämisellä on useita etuja; sitä kautta saadaan potkua kouluttamiseen, turvallisuuteen, laatuun, nopeuteen, uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä kustannustehokkuutta” Tietomalliasiantuntija Antti Hämäläinen, Sweco Rakennetekniikka Oy
  • ”Tietomallit eivät ratkaise kaikkia ongelmia, sillä tuo todellisuus ei ulotu työmaalle ja juuri tämä ongelma on ratkaistava. Sen onnistuminen merkitsee myös sitä, että työmaalla saadaan ihmiset menestymään. Ja meidän call for action tulevaan; Suomen rakennusalan ohjelmistoteollisuudesta tehdään suurempi vientituote kuin peliteollisuudestamme 2020 mennessä!” Kehitysjohtaja Otto Alhava, Fira Oy
  • ”Fyysisten työympäristöjen menestyminen riippuu siitä, kuinka ne saavat meidät keskustelemaan ja keskittymään, Asiantuntija Suvi Nenonen, Suomen Yliopistokiinteistö Oy
  • ”Hankintalaki ei estä innovaatioita vaan päinvastoin, se kannustaa niihin” Asianajaja Mika Pohjonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

 

Teksti: Susanna Aula, RAKLI ry