Rakennusperintökohteiden energiatehokkaita korjausmenetelmiä selvitetään EU-hankkeessa

Kiinko osallistuu CO2OL Bricks -hankkeeseen, jossa 9:ssä Itämeren alueen maassa selvitetään rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden energiatehokasta korjaamista.

CO2OL Bricks -hankkeessa selvitetään 9:ssä Itämeren alueen maassa rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden energiatehokasta korjaamista kohteiden olemusta turmelematta. Erityisesti Saksassa ja Baltian maissa on runsaasti julkisivuiltaan punatiilisiä rakennuksia, joiden ilme helposti menetetään julkisivujen lisälämmöneristyksiä tehdessä. Hankkeessa selvitään erilaisia energiatehokkaita korjausmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta vanhaan rakennuskantaan. Menetelmiä myös kokeillaan pilottikohteissa. Hankkeen aikana saaduista opeista kootaan julkaisuja ja oppimateriaaleja kaikille koulutusasteille.

Suomalaisena partnerina on Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Suomen osuus hankkeesta on pieni, varsinaista korjaustoimintaa ei täällä hankkeen puitteissa tehdä. Suomessa lähinnä inventoidaan rakennushistoriallisesti arvokasta asuntokantaa ja levitetään hankkeessa syntyvää uutta tietoa.

Hankkeen pääpartnerina toimii Hampurin kaupunki (Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Culture, Sports and Media, Department for Heritage Preservation, Climate Protection).

Hanke käynnistyy vuoden 2011 alusta ja päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen
puh. (09) 3509 2974 tai 040 550 7914
marja-leena.sallinen@kiinko.fi