Rakennuksen tekniset tarkastukset ja pätevyydet muuttuvat

Rakennuksen tekniset tarkastukset ja pätevyydet muuttuvat. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöskokouksessa on vuosittain esitettävä tulevaa viittä vuotta koskeva kunnossapitotarveselvitys.

Laki ei määrää selvityksen muotoa. Jotta as.oy:n pitkän tähtäyksen suunnittelu perustuisi tietoon, täytyy teettää kuntoarvio. Asuinkiinteistön kuntoarvion KH-ohjekorttia (2002) ollaan uudistamassa. Syksyllä 2011 ilmestyvässä ohjeessa kuntoluokittelu on käännetty viisiportaiseksi ja samansuuntaiseksi Taloyhtiön kuntotodistuksen® kanssa. Rakennuksen kuntoarvioijan pätevyys on siirretty FISE Oy:n hallinnoitavaksi, ja pätevyys on voimassa seitsemän vuotta.

Rakennuksen tekniset tarkastukset ja pätevyydet muuttuvat

  

  

  

  

  

Rakennuksen kuntoarvioon ja Taloyhtiön kuntotodistukseen® tarvittavan tiedon pohjalta voidaan laatia Erillinen energiatodistus, joka on voimassa 10 vuotta ja ehdottaa energiatehokkuuden parantamistoimia.

Energiatehokkuuslainsäädännön muuttuessa todistus saattaa tulla pakolliseksi myös 1-6 huoneiston yhtiöille ja isännöitsijän ja pääsuunnittelijan oikeus antaa energiatodistus ilman erikseen osoitettua pätevyyttä saattaa poistua. Uusia tekijöitä tarvitaan.

Kosteus- ja hometalkoot suunnittelee rakennusterveysasiantuntijoille, kuntoarvioijille, asuntokaupan kuntotarkastajille ja kosteudenmittaajille sekä yhteistä että erikoistavaa jatkokoulutusta. Tulevien pätevyysvaatimuksien täyttäminen on mahdollista hyväksi lukemalla aiempaa koulutusta ja kokemusta ja täydentämällä rakennusterveys-osaamistaan ammatillisella lisäkoulutuksella. – Pertti Huhtanen, koulutusjohtaja @kiinko.fi