OSINKOa jaossa – Osaamisen kehittämistä kiinteistöalalla

Kiinteistöalan yritysten on pystyttävä vastaamaan markkinoiden muuttuviin haasteisiin. Kiinkon koordinoima OSINKO-hanke tarjoaa alan yrityksille mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen ja sen menestyksekkääseen hyödyntämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistöalan yritysten henkilöstön työmarkkinakelpoisuutta ja työviihtyvyyttä, johdon HRD-taitoja ja tarjolla olevien isännöinti- ja kiinteistönvälityspalvelujen laatua. Keskitymme OSINKO-hankkeessa

  1. syventämään isännöintiyritysten osaamisen johtamista
  2. määrittelemään osaamisvaatimukset kiinteistönvälitysalalle osaamisen kehittämisen tueksi.

Tarkoitus on luoda edellytykset suunnitelmallisen työyhteisön / henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Yritykset saavat käyttöönsä työkalun, joka helpottaa ja systematisoi osaamisen johtamista yrityksissä.

Uusien toimintatapojen avulla yritysten on helpompi kehittää henkilöstönsä osaamista, tietojen ja taitojen siirtämistä uusille työntekijöille, määritellä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ja suunnitella sen hankkimistavat.

OSINKOa on päästy jo jakamaan kaikille avoimissa tilaisuuksissa; Aloitusseminaariin osallistui isännöitsijöitä ja kiinteistönvälittäjiä. Palaute valmentaja Leena Seppäsen (Aalto-yliopisto) luennosta oli kannustavaa. Myös ensimmäinen työpaja LKV/YKV Terhi Loikkasen (Tampereen Seudun Asuntokauppa LKV Oy) vauhdittamana loi hyvän pohjan kiinteistönvälitysalan osaamismäärittelylle.

Osaamisen kehittämistä käytännössä

Kehittämisen prosessi etenee osaamistarvekartoituksesta osaamisen hankintaan ja edelleen sen kehittämiseen. Koulutuksen osuus tässä on vain yksi keino. Suurin osa osaamisen kehittämisestä voi tapahtua työssä oppimalla ja osaamista jakaen. Lisäksi organisaatiossa olevaa strategisesti merkittävää hiljaista tietoa ja osaamista tulisi aktiivisesti tunnistaa ja hyödyntää.

Osaamisen kehittämisen ilmapiirin rakentaminen

Jos yrityksellä ei ole kokemusta osaamisen johtamisen käytännöistä, asiaan kannattaa hakea ratkaisua rakentamalla vähin erin osaamisen kehittämisen ilmapiiriä. Tärkeintä on, että käytetyt työkalut ja mallit sopivat oman yrityksen tarpeisiin ja kulttuuriin. Vallitsevan tilanteen kartoituksen lisäksi kehitystyössä on tärkeää analysoida myös yrityksen tulevia osaamistarpeita.

Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen: www.osinko.info 

Hanke tarjoaa osallistujille maksottomia työpajoja, seminaareja ja webinaareja. Työskentely hankkeessa perustuu osallistuvien yritysten vapaaehtoisuuteen. Yritykset käyttävät hankkeeseen aikaa valitsemansa määrän ja päättävät itse, paljonko ovat valmiita kertomaan muille liiketoiminnastaan.

Hanke on saanut rahoitusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä.

Verkoston koordinaattori:  Järjestöistä mukana: 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö Isännöinnin Auktorisointi ISA ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry