Olli Niemi valittiin Vuoden 2014 Toimitilajohtajaksi

Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry on valinnut Vuoden Toimitilajohtajaksi Olli Niemen, Suomen Yliopistokiinteistöt. Palkinto jaetaan tunnustuksena toimialan kehityksen eteen tehdystä merkittävästä työstä. FIFMA on palkinnut toimitilajohtajia nyt 12 kertaa.

Vuoden Toimitilajohtaja-valinnan suorittaneen raadin eli FIFMA:n hallituksen perustelut vuoden 2014 voittajasta ovat seuraavat:

Vuoden toimitilajohtajana Olli edustaa viittä periaatetta erinomaisesti:

  1. Tilojen tulee tukea toimintaa ja käyttäjien visiota – ne ovat strateginen voimavara
  2. Käyttäjät ovat tilojen suunnittelun oleellinen kumppani
  3. Tilat eivät ole koskaan valmiita, niiden jatkuva parantaminen on tärkeää
  4. Tutkiva kehittäminen, nopeat kokeilut ja vaikuttavuuden tunnistaminen erilaisilla mittareilla on keskeinen toimintatapa
  5. Innostuksella jaksaa, saa aikaan ja saa sekä tilat että ihmiset kukoistamaan

On myös olemassa vanhoihin taruihin liittyvä sanonta: Mitä hänen kätensä koskettaa, muuttuu kullaksi. Tätä voi soveltaa Olli Niemeen seuraavasti: Mitä hän innollaan koskettaa, kehittyy. Niin on käynyt Hermia-tiedepuiston kehittämisessä, rakennusliike NCC:n kehitystoiminnan veturina sekä viime vuosina oppimis- ja työympäristöjen kehittämisessä ympäri Suomen niemen. Hän on innostavien ja vuorovaikutusta tukevien oppimisympäristöjen väsymätön puolestapuhuja. Hänellä on vahva näkemys tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja hän elää niin kuin opettaa. Verkostoitumisvoimaa hänellä on runsaasti – hänet tunnetaan myös maailmalla.

Pitkäaikaisen työn saavutukset ja toimintatapa, edelläkävijyys niin liiketoiminnan, tutkimuksen kuin koulutuksenkin saralla, ovat perusteluna tunnustukselle. Kaikessa tässä hän antaa kumppaneilleen tukea ja innostusta, kannustavasti ja kannattavasti. Toimitilajohtamisesta on sanottu, että onnistuessaan se saa ihmiset hymyilemään. Niin tekee myös vuoden 2014 toimitilajohtaja, Olli Niemi.

Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry:n toiminnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa, kehittää toimitilaympäristöä sekä edistää kansainvälisiä järjestösuhteita oman alan yhdistysten piirissä. FIFMA on perustettu vuonna 1993.

Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ari Tuulari puh. 050 377 5361
Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Matvejeff puh. 040 137 2363
Olli Niemi puh. 040 088 9013