OIKAISU: Kosteus- ja hometalkoot ei vaadi kuntotarkastajia vastuuseen rakennusten homevaurioista!!

OIKAISU

Kosteus- ja hometalkoot ei vaadi kuntotarkastajia vastuuseen rakennusten homevaurioista!!

Kuntotarkastajille

18.1.2011

Monissa lehdissä ja muussa mediassa on viime päivinä uutisoitu, että Kosteus- ja hometalkoiden ohjelman päällikön Juhani Pirisen mielestä kuntotarkastusten tekijöiden pitäisi joutua vastuuseen silloin, kun asunnosta paljastuukin kaupanteon jälkeen vikoja.

Kosteus- ja hometalkoot ei ole väitteen takana, vaan se on ilmeisesti syntynyt jonkun toimittajan omista mielipiteistä. Kosteus- ja hometalkoissa asuntokaupan turvan parantamiseksi aloitetun projektin tavoitteena on tutkia keinoja sekä ostajan että myyjän turvan parantamiseksi varsinkin asuinkiinteistöjen kaupan yhteydessä. Mitä nämä keinot tulevat olemaan, on vasta selvityksen ja kehityksen alussa.

Ei kuntotarkastaja ole aiheuttanut rakennusten homevaurioita, eikä siten voi olla niistä vastuussakaan. Kuntotarkastaja voi talkoiden mielestä vastata oman työsuorituksensa laadusta ja korkeintaan siitä, jos hänen toimintansa aiheuttaa vaurioita tai niiden pahenemista.

Kuntotarkastusten laatua pitäisi kuitenkin parantaa ja siihen etsitään keinoja. Yksi keino voisi olla tarkastajien pätevyysvaatimusten laatiminen ja tarkastajien auktorisointi jollain menetelmällä. Kentällä toimii tarkastajia, joiden osaaminen ei yksinkertaisesti riitä. Tarkastusten laatua voitaisiin ehkä parantaa siten, että tarkastajan auktorisointi voidaan perua, jos tarkastukset toistuvasti epäonnistuvat.

Kosteus- ja hometalkoot pahoittelee vääriä uutisia ja niiden aiheuttamaa hämmennystä. Olemme aloittaneet kuntotarkastusten laadun parantamiseksi tähtäävän prosessin hyvässä yhteistyössä kuntotarkastajien kanssa. Toivottavasti tämä kummallinen uutisointi ei pilaa tätä hanketta ja toimittajat vastaisuudessa lukevat tiedotteet oikein.

Juhani Pirinen

Ympäristöministeriö

Kosteus- ja Hometalkoot