Muutos työttömyysturvalaissa: mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella 1.4.-31.7.2020

Työttömyysturvalain väliaikainen muutos antaa oikeuden opiskelujen jatkamiseen lomautuksesta ja työttömyydestä huolimatta.

Voit siis jatkaa ja edistyä opinnoissasi tilanteestasi huolimatta.

Mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella

  • Työttömyysturvalain muutos ajalle 1.4.-31.7.2020: Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.
  • Koskee myös tilannetta, jossa oppisopimusopiskelija hankkisi muissa oppimisympäristöissä osaamista lomautuksen aikana.
  • Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaan työtä.
  • Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lisätietoja: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290