Mallitettu – erinomainen isännöitsijä

Kiinko teetti mallituksen hyvästä isännöinnistä. Mallituksen raportissa selvitetään miten erinomainen isännöitsijä eroaa keskinkertaisesta ja kerrotaan käytännössä miten erinomaisuuteen päästään. Mallitus julkistetaan AIT-päivillä toukokuussa.

Isännöitsijän työssä onnistuminen tiivistyy mallin mukaan kovaan ytimeen: hallitustyöskentely, verkostojen hallinta ja luottamus. Kun isännöitsijä onnistuu hallituksen kanssa työskentelyssä, hallitus alkaa työskennellä ja tehdä päätöksiä, miten he haluavat taloyhtiötä hoitaa ja kehittää. Palveluverkosto on isännöitsijän tärkein työkalu, se tekee kaikki käytännön työt talon hoidossa. Verkoston rakentaminen, pyörittäminen ja kehittäminen ovat ensiarvoisia. Isännöitsijän työ on suurelta osin yhteistyötä taloyhtiön ja palveluverkoston kanssa. Mitä paremmin yhteistyö sujuu, sen paremmin taloa voidaan hoitaa. Yhteistyö sujuu parhaiten, kun isännöitsijään luotetaan.

Isännöinnin kokonaisuudessa kaikki vaikuttavat toisiinsa. Mitä paremmin kukin osa-alue saadaan toimimaan, sen isompi myönteinen vaikutus sillä on muihin tekijöihin. Sama toisinpäin: jos hallitus ei ala työskennellä, talon huolto ja hoito vaikeutuu. Jos palvelujärjestelmä ei saada kerättyä ja kehitettyä, talon huolto tulee vaikeaksi ja usein kalliiksi. Jos luottamusta ei ole, on vaikea saada aikaan päätöksiä tai ratkaisuja ongelmiin.

Mallitusraportissa kuvataan tarkemmin mitä kova ydin on päivittäisessä työssä ja miten ytimen saa toimimaan onnistumista luovana myönteisenä kehänä. Keskeisimmät keinot ovat tieto ja osaaminen, asioiden pitäminen järjestyksessä, aktiivisuus, vuorovaikutus ja ennakoivuus sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Mallituksen tekeminen

Kiinko lähetti pyysi keväällä 2008 isännöintiyrityksiä nimeämään isännöitsijöitä seuraavilla kriteereillä:

  • hyvä palaute asiakastyytyväisyyskyselyissä usean vuoden ajan
  • toiminta ja taloudellista ja tehokasta sekä asiakkaiden että oman työnantajan kannalta
  • mallikelpoinen isännöitsijä on sopusoinnussa oman työyhteisönsä kanssa.

Isännöitsijöitä valittiin kolme ja heitä haastateltiin kesän ja syksyn 2008 aikana. Mallitustapaamisissa isännöitsijät kertoivat vapaasti miten tekevät työtään ja mitä pitävät onnistumisen kannalta olennaisena. Mallittaja Veli-Matti Toivonen esitti tarkentavia kysymyksiä ja uusi näkökulmia, jolloin keskustelussa päästiin kerta kerralta syvemmälle hiljaisen osaamisen äärelle (hiljaisella osaamisella tarkoitetaan syvällistä osaamista, jota osaaja ei enää osaa pukea sanoiksi). Järjestettiin myös muutama yhteinen tapaaminen, joihin osallistuivat kaikki mallit, mallittaja, konsultti ja Kiinkon edustajat.

Tutkimuksen taustaa

Kiinkon yhteistyökumppanina hankkeessa toimivat:

  • Veli-Matti Toivonen VMT koulutus Oy, NLP kouluttaja, YM, psykologi, psykoterapeutti (TEO), konsultti
  • Tuula Nurmiluoto Top Coaching Oy, toimitusjohtaja, MBA, PCC
  • Mallit toimivat Uudellamaalla isännöintiyrityksissä.

Mallitus oli osa Kiinkon, FINVAn ja MJK:n yhteistä, opetushallituksen rahoittamaa Verkostot työelämäpalveluissa -hanketta.
Mallituksen tulokset julkistetaan AIT®-päivillä Vantaalla 7.- 8.5. Raportti ei ole kokonaisuudessaan julkinen, vaan sitä käytetään Kiinkon isännöintikoulutuksen ja yritysvalmennusten kehittämisessä

Lisätietoja

Lisätietoja antaa
kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen marja-leena.sallinen@kiinko.fi, puh. (09) 3509 2974.