Maksuvaikeudet lisääntyvät ja perintä muuttuu haastavammaksi

Kiinko kysyi kiinteistöalan perintätehtävien asiantuntijoilta maaliskuussa 2009 miten asiakkaiden maksuvaikeudet ovat kehittyneet viimeisen puolen vuoden aikana ja miten ne kehittyvät vuonna 2009.

Vastaajat edustavat asuntosijoittajia, vuokrataloyhteisöjä, kiinteistösijoittajia ja erityisesti niiden perintätehtäviä hoitavia. Vastauksia verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin varsin vähän, joten täysin varmoja johtopäätöksiä vastausten perusteella ei voida tehdä. Vastaajien yhteisöt edustavat kuitenkin noin 150.000 asuntoa.

Merkittävimpiä tuloksia ovat:

  • Asukkaiden ja toimitilakäyttäjien maksuvaikeudet ovat lisääntyneet noin 10%:lla syksystä 2008 kevääseen 2008 ja lisääntyvät edelleen noin 12–14% vuoden 2009 aikana. Kehitys on samansuuntaista sekä asumisessa että toimitiloissa eikä ole eroa vuokralaisten ja käyttäjän omistamien tilojen välillä.
  • Velkajärjestelyssä olevien asiakkaiden määrät ovat joidenkin vastaajien arvioin mukaan laskussa, kuitenkin suurin osa vastaajista ennustaa kasvua sekä velkajärjestelyjen että konkurssien määrissä.
  • Häätöjen ja huoneistojen hallintaan ottojen peruutukset ovat vähentyneet selvästi ja edelleen vähenemässä vuonna 2009. Kyselyssä ei selvitetty kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, mutta mahdollisia syitä on joko perinnän tiukentunut linja tai maksuvaikeuksien syveneminen niin, että edellytyksiä peruutuksille ei enää synny yhtä usein kuin aikaisemmin.
  • Vuokranantajien toimintatavat eivät ole tiukentuneet vielä merkittävästi, mutta varovaisuus on lisääntymässä:
  • uusissa vuokrasuhteissa vaaditaan aikaisempaa suurempia vakuuksia
  • maksuhäiriöisiltä vaaditaan suurempia vakuuksia
  • maksuhäiriömerkintä voi muodostua esteeksi vuokraamiselle
  • vuokranmaksun laiminlyönteihin puututaan entistä herkemmin.

· Vapaaehtoisesta perinnästä siirrytään oikeudelliseen perintään aikaisempaa nopeammin, arvioi yli puolet vastaajajoukosta. Melkein kolme neljästä vastaajasta arvioi yritysten ulkoistavan perintänsä perintätoimistoille entistä useammin.
· Käsittelyajat oikeudessa ja häätöjen toimeenpanoajat ulosotossa ovat vastaajien arvioiden mukaan pidentyneet merkittävästi, tätä mieltä oli noin puolet vastaajista.
· Perintään liittyvät asiakaspalvelutilanteet ovat entistä haastavampia, mutta suurin osa vastaajista arvioi selviävänsä niistä ja pystyvänsä opastamaan asiakkaita avun hankkimisessa. Noin kolmannes vastaajista arvioi, että velka- tai asumisneuvontapalveluja ei ole riittävästi asiakkaiden saatavilla.

Kyselyn taustaa

Kyselyn laati työryhmä , johon kuuluivat Kiinkosta koulutusjohtaja Pekka Holopainen, kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen ja ICT-päällikkö Matti Sallinen. Ulkopuolisena asiantuntijana kuultiin varatuomari Tero Uittoa, Lindorff Oy:stä.
Kysely oli osa Kiinkon, FINVAn ja MJK:n yhteistä, opetushallituksen rahoittamaa Verkostot työelämäpalveluissa -hanketta.
Tulokset julkistettiin Vantaalla Kiinkon Perintäpäivillä 15.-16.4.2009.