Määrärahojen ja stipendien saajat julkaistu

Kiinko jakoi tutkimusmäärärahoja ja stipendejä kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimukseen.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2012 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin yhteensä 75 500 euroa.

Tutkimusten taso on korkea ja aiheiden käsittely osoittaa innovatiivista tutkimusotetta. Määrärahojen ja stipendien saajat on julkaistu Kiinkon internetsivuilla.