Maailmankuvat kohtaavat Aalto-yliopiston kurssilla

Kiinko järjestää syksyn aikana opetusta yhdessä Aalto-yliopiston insinööritieteen korkeakoulun kanssa. Viiden opintopisteen laajuinen Kiinteistötalous ja hallinto –kurssi tarjoaa aikuisopiskelijoille mahdollisuuden kurkistaa nuorten korkeakouluopiskelijoiden ajatusmaailmaan ja tutustua teoreettisiin ajatusmalleihin.

Kiinko tuottaa Aallon kurssin luennot, jotka pidetään Espoon Otaniemessä. Niille osallistuvat yhdessä sekä Kiinkon että Aallon opiskelijat. Kurssi alkaa marraskuun lopussa ja loppuu joulukuun puolivälissä à Kurssi alkaa lokakuun lopussa ja loppuu joulukuun puolivälissä.

Kurssin vastuuprofessorin Seppo Junnilan mukaan nuoret opiskelijat ja työelämässä olevat ammattilaiset suhtautuvat kurssin haasteisiin hyvin eri tavoin. Molemmat ryhmät hyötyvät toisenlaiseen ajattelutapaan tutustumisesta.

- Opiskelijoita altistetaan työelämän kyvylle ratkaista asioita nopeasti ja suoraviivaisesti, ja ammattilaisia altistetaan kyseenalaistamaan totutut toimintamallit, Junnila selittää.

- Käytännön työelämässä on tärkeää luoda nopeasti näkemys. Keskeistä on tehokkuus. Opiskelussa keskeistä on kyseenalaistaminen. Tästä asetelmasta syntyy jännää vastakkainasettelua. Toiset ihmettelevät, miksi haetaan heti ratkaisua, vaikkei olla vielä kyseenalaistettu mitään, Junnila kuvaa.

Harjoitustyössä ryhmät sekoitetaan

Aalto-yliopisto vastaa kurssiin kuuluvan Asumisen ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta -harjoitustyön ohjaamisesta. Harjoitustyö tehdään ryhmissä, jotka sekoitetaan niin, että kussakin ryhmässä on sekä Kiinkon että Aalto-yliopiston opiskelijoita.

- Harjoitustyössä paneudutaan asumisen kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin todellisia asumiskohteita hyödyntäen. Kustannusten ja ympäristövaikutusten suhteita analysoidaan uusilla ja helppokäyttöisillä elinkaarimallinnussovelluksilla, kertoo tohtorikoulutettava Antti Säynäjoki Aalto-yliopistosta.

Kurssilla tehdään tänä vuonna myös kirjallisuusanalyysejä, joissa tutustutaan kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimpiin aihealueisiin tieteellisten artikkeleiden kautta.

- Artikkelit edustavat kiinteistö- ja rakennusalan uusinta tutkimusta ja tehtävät totuttavat opiskelijoita alan uusimman tiedon hankkimiseen, Säynäjoki toteaa.

Teoriat kohtaavat käytännön

- Opiskelijoilla on erittäin hyvä teoreettinen tietämys ja yleissivistys on lukion jälkeen korkeimmillaan. Työelämässä teoriat eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla ja ne rupeavat unohtumaan. Opiskelijoille on tärkeää tavata ihmisiä, jotka ovat jo työelämässä. Työelämässä olevat taas näkevät, millaisia nuoria alalle on tulossa, Seppo Junnila sanoo.

Kiinteistötalous ja –hallinto on Junnilan mukaan Aalto-yliopiston kursseista teknisemmästä päästä, eniten käytännön asioihin menevä.

- Se on substanssimielessä haastava kurssi, joten käytännön ihmiset, isännöintiä tai johtamista kiinteistöyrityksissä tehneet sopivat siihen hyvin.

Kurssin anti aikuisopiskelijoille näkyy siinä, että erillisopinto-oikeuden hakijoiden määrä Aalto-yliopiston opintoihin on lisääntynyt parin viime vuoden aikana roimasti.

- Kurssi on onnistunut herättämään kiinnostusta teoreettiseen opiskeluun, Junnila arvelee.