LKV-pätevyys muuttuu pakolliseksi

Kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimukset kiristyvät. Jatkossa välitysliikkeen vastaavan hoitajan on huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Myös muilla välitystehtäviä suorittavilla henkilöillä on oltava tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Laki tuli voimaan 1.5.2013, mutta lain 5 pykälän ensimmäinen momentti tulee voimaan kuitenkin vasta 1.1.2016.  Kyseinen siirtymäsäännös koskee sitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on tarkoitettu ammattipätevyys. Tällä hetkellä LKV-pätevyys on pakollisena edellytyksenä ainoastaan kiinteistönvälitysliikkeen tai sen toimipisteen vastaavalle hoitajalle.

Lakimuutoksesta huolimatta jokaisen välittäjän kannattaa kuitenkin suorittaa LKV-pätevyys, sillä pätevyyden hankkineet kiinteistönvälittäjät ansaitsevat alalla huomattavasti kouluttamattomia enemmän.

LKV-pätevyys varmistaa ammattimaiseen kiinteistönvälityksen

Suomessa kiinteistönvälittäjän nimikettä tai lyhennettä LKV saavat käyttää vain ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet Keskuskauppakamarin järjestämän kiinteistönvälittäjäkokeen. Koe järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja Kauppakamari julkaisee koekuulutukset kaikkine kokeeseen liittyvine tietoineen vähintään 2 kuukautta ennen koepäivää.

Kiinko valmentaa LKV-pätevyyteen tähtäävät henkilöt tehokkaasti

Kiinteistönvälittäjäkokeeseen valmentautuminen on tehokasta Kiinkon järjestämien koulutusohjelmien avulla. Koulutukset tukevat omaehtoista valmistautumista kiinteistönvälittäjäkokeen läpäisemiseksi. Kiinko järjestää LKV-pätevyyteen valmentavia koulutuksia alalle aikoville ja kiinteistönvälitysalalla jo työkokemusta omaaville henkilöille. Koulutusohjelmissa käydään läpi LKV-pätevyyteen tähtäävän kiinteistönvälittäjäkokeen keskeisimmät osa-alueet ja selvitetään mm. asunto-osakkeisiin ja kiinteistönkauppaan, huoneenvuokraukseen, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen sekä verotukseen liittyviä erityiskysymyksiä. Samalla käsitellään myös kiinteistönvälittäjäkokeeseen liittyviä lainsäädännöllisiä asioita, kuten kuluttajansuojaa ja kiinteistönvälittäjän vastuuta. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi kahden viimeisimmän kiinteistönvälittäjäkokeen kysymykset ja hiotaan tenttivastaustekniikkaa.
Lisätietoja tästä.