Kouluttajien koulutus ja opiskelijakohtaamiset lähellä sydäntä

Koulutussuunnittelija Anna Nuorteva nauttii työstään Kiinkon kouluttajakoulutuksen ja arjen opiskelijakohtaamisten parissa.

Helsingin yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi valmistunut Anna opiskeli pääaineenaan aikuiskasvatustiedettä.
Opintojen painottuminen aikuisen oppimiseen ja osaamiseen sekä asiantuntijuuden kehittämiseen on tuonut Kiinkoon vankkaa ja ajantasaista tietoa mm. kouluttajakoulutuksesta.

Anna aloitti työskentelyn Kiinkossa kaksi vuotta sitten äitiyslomasijaisena.
Alkuun hänen vastuullaan oli suunnitella rakentamisen sopimusoikeuden koulutuksia.

Tiimi on äskettäin vaihtunut Käytön ja ylläpidon koulutusalueelle ja
työtehtävästä on tullut vakinainen. Anna vastaa kollegansa Susanna Sairasen
kanssa myös Kiinkon luennoitsijoiden koulutuksesta ja  verkostoitumis-
tapahtumista,  mm. kouluttaja-aamuista. 

”Kouluttajiemme kanssa pidetyt palaverit ja ajatusten vaihto ennen koulutuksia antaa minulle paljon innostusta ja ajatuksia työhöni. Pidän myös arkisista tapaamisista opiskelijoidemme kanssa. Koulutuspäivät, erilaiset keskustelut ja työhöni kuuluva opiskelijoiden ohjaus ovat suurin motivaatio työssäni, sillä teorian kohdatessa käytännön syntyy aina uusia eteenpäin vieviä oivalluksia.” 

Kiinkon tutkinto- ja täydennyskoulutus vaikuttaa myös alan arvostukseen

Käytön ja ylläpidon koulutusalue on keskittynyt käytön aikaisiin elinkaaripalveluihin, energia- ja ympäristöalaan sekä kiinteistöpalvelujen työnjohdon ja asiantuntijoiden koulutuksiin.

Annan työpäivät rakentuvat koulutusten suunnittelusta aina rutiinitehtäviin. ”Pyrimme suunnittelemaan koulutukset pedagogisesti mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vastaten mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita”, kertoo Anna koulutussuunnittelun keskeisimmistä tavoitteista kysyttäessä. ”Ammatillinen osaaminen kiinteistöalalla monimuotoistuu rakennuskantamme  myötä ja meidän on seurattava  alan kysyntää. Tarjoamalla tutkinto- ja täydennyskoulutusta voimme osaltamme vaikuttaa kiinteistöjen kuntoon ja ylläpitoon kouluttamiemme ammattilaisten kautta ­– ja tietenkin alan arvostukseen”.

Anna nauttii työssään siitä, että pääsee hyödyntämään kaikkea opinnoissa opittua ja samalla oppii paljon uutta kiinteistöalasta. Annan osaamisesta pääsevät nauttimaan myös opiskelijat Nuorten Akatemiassa ja Huippuvalmennuksella, joissa Anna käy päivätyönsä ohella kouluttamassa.

”Töiden lisäksi minulla on muuten myös vapaa-aikaa, se kuluu pääasiassa ystävien kanssa ja valokuvaten”, heittää Anna haastattelumme lopuksi.