Kiinteistöpalvelut ry ja Kiinko allekirjoittaneet koulutuskumppanuussopimuksen

Kiinteistöpalvelut ry ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus sekä Kiinteistöalan Koulutussäätiö ovat 15.11.2011 allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen koulutusyhteistoiminnasta.

Sopimuksen tarkoituksena on kehittää uutta koulutustarjontaa Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyrityksille. Kiinko ja Kiinteistöpalvelut ry ovat puolin ja toisin strategisia ja ensisijaisia kumppaneita kiinteistöpalvelualan koulutuksen kehittämisessä.