Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimus

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimus on järjestyksessään kolmas kiinteistönvälitystyön kattava imagoselvitys. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja toinen 2011. Tutkimuksen on rahoittanut Kiinko, tilaajina Kiinko ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry. Tutkimuksen toteuttaja: InnoLink Oy.

Tutkimustulosten mukaan Kiinteistönvälittäjien työtyytyväisyys on korkealla. Tyytyväisimpiä ovat pitkään alalla olleet ja johtavassa asemassa toimivat vastaajat. Myös pätevyyden (LKV tai LVV) hankkineet ovat muita tyytyväisempiä työhönsä. Tämän lisäksi pätevät välittäjät ansaitsevat muita paremmin.

Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvussa

Tutkinnon omaavien vastaajien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008. Vajaalla neljänneksellä eli 24 prosentilla vastaajista ei ole lainkaan alan tutkintoja suoritettuna, kun vastaava luvut olivat vuosina 2011 (33%) ja 2008 (37%). Alan tutkinnoista useimmin on suoritettu Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto. Eniten lisäkoulutustarpeita nähdään olevan verotus- ja lakiasioissa, uusien palvelumuotojen kehittämisessä ja muissa innovaatioissa sekä kaavoituksessa ja kiinteistönmuodostuksessa.

Työkokemuksella ja koulutuksella parempi ansiotaso

Tulokset osoittavat, että LVK-pätevyyden hankkineet ansaitsevat keskimäärin 57 000 ja pätevyyttä vailla olevat vajaan 40 000 euroa vuodessa. Erot näkyvät selvästi niin alimpien kuin ylimpien kvartaalien välillä. Joka kolmas vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä ansiotasoonsa ja 41 prosenttia vastaavasti melko tai erittäin tyytymättömiä.

Mahdollisuudet hyvään ansiotasoon ja mielekkääseen työhön ovat todelliset, joten alan vetovoimaisuutta voidaan pitää hyvänä, kiteyttää Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila. Se, että pätevyyden hankkiminen lyö myös leiville, tukee yleistä kehityssuuntaa siitä, että koulutustason nostolisää alan arvostusta.

Vaihtelua toivotaan lisää

Verrattaessa tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin havaitaan, että kokonaisuutena työtyytyväisyys on hieman laskenut vuoden 2008 ja 2011 luvuista. Sama lievä laskeva trendi on nähtävissä vastauksissa kysymykseen ”uskotko, että työskentelet kolmen vuoden kuluttua nykyisissä tehtävissä?”

Tämä saattaa heijastaa työelämän yleistä murrosta, joka näkyy lyhyenä aikajänteenä tulevaisuuteen ja jossa aikaisempaa rohkeammin ollaan valmiita kokeilemaan jotain uutta, kertoo Kiinteistöalan Koulutussäätiön kehityspäällikkö Virpi Slotte. Samalla se edellyttää työnantajilta suunnitelmallista henkilöstön kehitystoimia.

Faktat tutkimuksesta

Tutkimukseen vastasi 658 välitystyötä tekevää henkilöä. Kiinteistönvälityksen ammattilaisten työajan, -määrän, sisällön ja ansiotason lisäksi tutkimuksella selvitettiin sitä, miten kiinteistönvälittäjät ylläpitävät ammattitaitoaan, millaisena he pitävät alan tulevaisuudennäkymiä, ja millaisia haasteita toimialalla on. Myös yrityksen tulevaisuudennäkymiä selvitettiin.

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty raportissa, joka on luettavissa Kiinteistöalan Koulutussäätiön verkkosivuilla.

Lataa tutkimus tästä