Kiinteistöjen Vuosiseminaari

Kiinteistöalan päättäjät ja asiantuntijat kokoava Vuosiseminaari järjestettiin Hämeenlinnassa Aulangolla jo 19. kerran. Seminaarin pääviestinä oli kuinka positiivisella tunnelmalla ja mielialoilla voidaan edesauttaa oman liiketoiminnan sujuvuutta ja edistää koko toimialan kehittymistä.

 Näkökulmia kehittämiseen

Seminaarissa koottiin yhteen niitä tavoitteita ja mahdollisuuksia joiden avulla koko toimiala voisi siirtyä uudelle kehityksen tasolle. Seminaarin aloittaneessa puheenvuorossa Professori John L. Casti kävi läpi kuinka tunnelmien vaikutuksella voidaan vaikuttaa laajemmin positiiviseen kehitykseen.

Lisäksi seminaarissa pohdittiin mm. viisaan asiakastiedon hyväksikäyttämistä liiketoiminnan kehittämisessä sekä perehdyttiin kattavasti kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueisiin laajan asiantuntijajoukon toimesta.

Seminaarin toisena päivänä perjantaina tilaisuuteen saatiin arvovaltainen videotervehdys. Euroopan komission talouskomissaari Olli Rehn puhui Euroopan tasolla talouden näkymistä ja hänen jälkeensä johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta suuntasi näkökulmansa Suomen tasolle.

Toimialan vetovoima kasvaa

Seminaarin yhtenä pääviestinä oli, että uudistuksia ja tekoja odotetaan kaikilta alan toimijoilta. Odottamalla ja seuraamalla muiden esimerkkiä ei saavuteta huipputuloksia. Yhteistyö ja aktiivinen verkostoituminen mahdollistavat alan yrityksille hyvän pohjan onnistumisille vaikeinakin aikoina.

Kiinteistöliiketoiminnasta on rakennettava yhdessä mahdollisimman kiinnostavaa jotta myös ulkomaiset sijoittajat kiinnostuisivat sijoittamaan Suomeen nykyistä aktiivisemmin.

Osaamisen ja uudistumisen tulevaisuus

Kiinteistöala on tulevaisuudessa yhä merkityksellisemmässä roolissa koko taloutemme veturina ja nyt on tärkeää toimia etulinjassa ja varata paikkansa voittajien joukossa. Haastavinakin aikoina uudistumiskykyiset ja henkilöstön osaamiseen panostavat yritykset pärjäävät. Ja erityisesti nämä yritykset ovat vahvoilla sitten kun talouden suhdanteet lähtevät taas uudelleen nousuun.

Ensi vuonna on tulossa järjestyksessään 20. Vuosiseminaari. Tulemme jatkamaan seminaarin kehittämistä niin sisällön kuin toteutusmallinkin osalta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Olemme avanneet jo ensi vuoden Vuosiseminaarin sivut osoitteessa www.vuosiseminaari.fi/2014 ja toivottavasti näemme teidät kaikki silloin mahdollisimman runsaslukuisena pohtimassa toimialan kehittämisen avainteemoja. Tervetuloa