Kiinteistöalan koulutussäätiön stipendit AMK-tutkintoon liittyville lopputöille

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi syyskuussa kolme maisteri tai alan syventymisalueisiin liittyvän AMK-tutkintoon liittyville valmiille tai valmistuville lopputöille.

Stipendin myöntämisen kriteereinä olivat

1) aiheen liittyminen kiinteistöjen arvoon ja siihen vaikuttamiseen
2) työn ajankohtaisuus, liiketoimintalähtöisyys, mahdollisuus avata uutta ajattelua ja tutkimuksellinen ote.

Jaettavien stipendien yhteissumma oli 3000 euroa. Stipendin saivat:

Tekn. yo Lehtonen Juha  Erityiskiinteistön arvonmääritys kiinteistökehitysprojektissa 1000 euroa
Tekn. yo Katri Yli-Koski Kunnille tarjottavien maan arviointipalvelujen tuotteistaminen 1000 euroa
Tekn. yo Suomela Martti Toimitilojen valinta käyttäjäasiakkaan näkökulmasta 1000 euroa