Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoittaa uutta Kestävän rakentamisen professuuria

Kiinteistöalan Koulutussäätiö ja Tampereen kaupunki rahoittavat uutta Kestävän rakentamisen professuuria. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksen perustamaan professuuriin valittiin 12 hakijan joukosta tekniikan tohtori, arkkitehti Harry Edelman. Edelman aloittaa tehtävässä vuoden 2013 alussa.

Uuden professuurin toimialana ovat rakennetun ympäristön elinkaarikysymykset sekä rakentamisen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. TTY:n rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Teuvo Tolosen mukaan professuuri on merkittävä uusi toiminnallinen avaus, joka vahvistaa laitosten monialaista yhteistyötä ja vastaa rakennusalan ajankohtaisiin tarpeisiin.

Alaan liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi rakennetun ympäristön käyttäjälähtöisyys, pohjoiset olosuhteet, energiatehokkuus, pitkäaikaiskestävyys sekä korjaus- ja täydennysrakentaminen.

Lisätietoja:

p. vaihde 09 3509 290

TTY mediatiedote 6.11.2012