Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi tutkimusmäärärahoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi marraskuussa 2010 tutkimusmäärärahoja tieteelliseen jatkotutkimukseen sekä kannustusstipendejä maisteritason opinnäytetöihin yhteensä 20 000 euroa.

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimusrahaston määrärahat ja stipendit julkistetaan haettavaksi vuosittain. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso jaetuista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja Stipendit ja määrärahat sivulta.