Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi stipendejä

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi elokuussa 2010 kahdeksan stipendiä sekä yhden kannustinstipendin maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin.

Jaettavien stipendien yhteissumma on 9 400 euroa.

Stipendin myöntämisen kriteereinä olivat:

1) tutkimusaiheen liittyminen kiinteistö-ja rakentamisalaan
2) työn ajankohtaisuus, uutta ajattelua avaava näkökulma sekä tutkimuksellinen ote.

Stipendien saajat 2010: 

DI Matti Christersson  Using ESCO concept to improve energy efficiency of Buildings -Experience from Finnish municipalities,
stipendi 1 200 euroa
Kauppatiet. yo Oskari Harjunen  Omistusasumisen tuottamat naapurustoulkoisvaikutukset – ekonometrinen analyysi Helsingin asuntomarkkinoilta,
stipendi 1 500 euroa
Tradenomi, BBA Pirjo-Riitta Heimo  Uusi asunto-osakeyhtiölaki – kuluttajanäkökulma,
stipendi 1 200 euroa
DI, eMBA, KM Pertti Huhtanen  Isännöitsijä ja ilmastonmuutos – isännöinnin esteet ja mahdollisuudet energiatehokkuuspalvelujen kehittämiseen,
stipendi 1 000 euroa
Rakennusinsinööri Kari Kauppinen  Laatua ja vaikuttavuutta tietojohtamisella rakennusalan aikuiskoulutukseen,
kannustinstipendi 500 euroa
OTM Erika Mattsson  Lesken vähimmäissuojan kohteena oleva osakehuoneisto, osakkeenomistaja ja asunto-osakeyhtiö,
stipendi 1 000 euroa
DI Jari Pitkänen  Hintasäännellyn asuntotuotannon taloudellisten toteutusedellytysten varmistaminen asemakaavoituksen suunnitteluvaiheessa,
stipendi 1 000 euroa
DI Matti Sivunen  Kulttuurihistoriallisen rakennuksen taloudellinen arvottaminen,
stipendi 1 000 euroa
DI Miro Wahlberg  Kiinteistönpitäjän tilaajatoimintojen järjestäminen,
stipendi 1 000 euroa