Kiinkon uusi strategia vuosille 2011-2015

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallitukset ovat hyväksyneet Kiinkolle strategian vuosille 2011-2015. Strategiaa valmisteltiin erittäin laajapohjaisesti. Kiinkon toiminnasta ja tulevaisuudesta tehtiin kyselyjä ja haastatteluja asiakkaille, luennoitsijoille, taustavoimille, sidosryhmille ja henkilöstölle.

Strategia kiteytyy seuraaviin linjauksiin:

  • asiakkaiden menestyksen varmistaminen on toiminnan perusta
  • edelläkävijyys turvaa johtavan aseman
  • kannattava kasvu on elinehto
  • huomioimme asiakkaidemme kansainvälistymisen
  • hyvä johtaminen ja toimivat järjestelmät varmistavat onnistumisen

Strategian ja tausta-aineiston perusteella laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, joka perustuu myös onnistumisen ja strategian toteutumisen mittaamiseen.

Edellä mainitut linjaukset merkitsevät mm. osaamistarpeiden entistä parempaa tunnistamista, joustavuutta ja monipuolisuutta asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan, kustannustehokkuutta, alueellisuutta ja moderneja oppimistapoja.