Kiinkon kehityspäällikkö Heikki Kauranen nimitetty Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikuntaan

Opetushallitus on nimittänyt Kiinkon kehityspäällikkö Heikki Kaurasen jäseneksi uuteen Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikuntaan kaudelle 1.1.2018 – 31.12.2020.

Heikki Kauranen kasvo

Työelämätoimikuntien toiminta perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja niiden tehtävänä on:

1) osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyynnöstä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista

2) osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa

3) käsitellä 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ovat:

Isännöinnin ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kiinkolla on yllämainittujen tutkintojen järjestämisoikeudet (pl. Yritysjohtamisen eat).

Lisätietoja:

http://www.kiinko.fi/ammattitutkinnot/ammattitutkinnot

http://www.oph.fi/reformintuki/laadunvarmistus/tyoelamatoimikunnat

Heikki Kauranen, puh. 0400 805421
heikki.kauranen@kiinko.fi