Kiinko rahoittaa kiinteistönvälitysalan kehittämistä

Kiinteistönvälitysalan Keskusliito (KVKL) kehittää kiinteistönvälittäjien ammattikuvaa ja alan koulutusta. Kiinteistöalan Koulutussäätiö on rahoittanut kahta liiton teettämää selvitystä: Kiinteistönvälitysalan imagotutkimus ja Kiinteistönvälityksen koulutuksen pohjoismaiset käytännöt.

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN IMAGOTUTKIMUS
Kiinteistönvälittäjän ammattikuvan kehittäminen on yksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tärkeistä tavoitteista. Arkielämässä kullakin suomalaisella on jokin käsitys kiinteistönvälittäjästä ammattilaisena. Alan imagosta ja siihen vaikuttavista asioista on olemassa kuitenkin vain vähän systemaattista, tutkittua tietoa. Tämän tosiasian tiedostaen KVKL käynnisti tutkimushankkeen, jonka toteuttajaksi valjastettiin Innolink Oy. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä. Hanke toteutettiin pääosin vuonna 2010 ja ensimmäiset tulokset on esitelty syyskuussa 2010. Saatua tietoa tullaan käyttämään kiinteistönvälitysalan ja sillä toimivien ammattilaisten ammattikuvan kehittämisessä.

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN KOULUTUKSEN POHJOISMAISET KÄYTÄNNÖT
Suomalaisen kiinteistönvälityksen koulutuksen kehittäminen on tärkeä, strateginen asia kiinteistönvälitysalan yhteiselle kattojärjestölle, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolle (KVKL). Välitysalalla tiedostetaan, että kaikkia toimivia malleja ei ole pakollista lähteä kehittämään aivan alusta: järjestössä uskotaan siihen, että maailmalta on löydettävissä toimivia malleja suomalaisen järjestelmän kehittämiseen. Kansainvälistä benchmarking-tietoa koulutuksen ja järjestelmien kehittämiseen tarjosi alan toimijoille tutkimushanke, joka tähtäsi nimenomaan Pohjoismaisten koulutuskäytäntöjen selvittämiseen ja läpivalaisemiseen.  Kyseistä tietoa on käytetty hyödyksi parhaillaan menossa olevassa kehittämistyössä.  Ko. hankkeeseen KVKL sai rahoitusta Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä. Hankkeeseen liittyvä työ toteutettiin pääsääntöisesti vuoden 2009 ja projektin viimeistely vuoden 2010 alkuosan aikana.  

Lisätiedot
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry KVKL
toimitusjohtaja Jukka Malila
jukka.malila@kvkl.fi
puh. +358-50-5112100