Kiinko mukaan RYM-SHOKkiin

Kiinko on yksi yli viidestä kymmenestä yrityksestä ja yhteisöstä, jotka ovat merkinneet osakkeita RYM-SHOK Oy:stä. Yrityksen nimi tarkoittaa rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymää.

Yhtiön toimialana on organisoida, koordinoida ja hallinnoida kiinteistö- ja rakentamistoimialalla toimivien yritysten liiketoimintaa palvelevaa ja niiden kansainvälistä menestystä tukevaa strategista tutkimustoimintaa, tutkimusyhteistyötä ja näiden toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta ja huolehtia tutkimustoiminnan tulosten hyväksikäyttöä ja tutkimusyhteistyötä koskevien periaatteiden noudattamisesta.

RYM-SHOK-yhtiön osakassopimus, yhtiöjärjestys ja IPR-periaatteet hyväksyttiin 2.3.2009. Rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön merkintävarausilmoituksen 6.3 mennessä tehneille organisaatioille järjestettiin osakemerkintä 18.3.-7.4.2009. Tällä hetkellä osakkaiden määrä on 49 ja noussee 51:een. Näiden joukossa on 40 yritystä, 4 kaupunkia ja 7 yliopistoa, tutkimuslaitosta tai ammattikorkeakoulua. Mukana ovat maan suurimmat rakennusliikkeet, keskeisimmät liike-, toimisto- ja julkisten tilojen sekä asuntojen rakennuttajat, merkittävimmät rakennusmateriaalien ja -järjestelmien valmistajat, eri suunnittelualojen edustajia sekä alalle erikoistuneita ohjelmistotaloja ja asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä.

Yhtiön 25.5.2009 pidettävässä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle hallitus. Annin toteutuessa täysimääräisesti, sillä kerätään osakepääomaa yli 2,2 miljoonaa euroa.

A-osakkeen hinta on 100.000 euroa, B-osakkeen 50.000 euroa ja C-osakkeen 25.000 euroa. Osakkailla on yhtiökokouksen päättämä oikeus periä lisämaksua osakkailta vuosittain.

RYM-SHOK sai strategisen huippuosaamisen keskittymän aseman 28.1. 2009

työ- ja elinkeinoministeriön strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmän päätöksellä. Yrityksen tavoitteena on vahvistaa suomalaista kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä tehostamalla laaja-alaista ja kansainvälisesti verkottunutta huippututkimusta neljällä teema-alueella, joita ovat energiatehokkuus, toimintamallit ja prosessit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat.