Kiinko jakoi tutkimusmäärärahoja ja stipendejä kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimukseen

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2014 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2014 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin yhteensä 80 700 euroa. Tänä vuonna tutkimusmäärärahahakemuksia saapui lähes kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna, minkä vuoksi rahoitettujen tutkimusten taso oli entistä korkeampi. Kiinteistöalan aiheita tarkasteltiin monen eri tieteenalan näkökulmasta, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia Kiinkon toiminnan edelleen kehittämiselle. Määrärahojen ja stipendien saajat on julkaistu Kiinkon internetsivuilla.

Lue lisää