Kiinko jakoi tutkimusmäärärahoja ja stipendejä kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimukseen

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2013 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2013 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin yhteensä 79 500 euroa. Tutkimusten taso on korkea ja aiheiden käsittely osoittaa innovatiivista tutkimusotetta. Määrärahojen ja stipendien saajat on julkaistu Kiinkon internetsivuilla.

Kato määrärahojae ja stipendien saajat »