Kiinko jakoi jälleen stipendejä ja apurahoja

Kiinko rahoittaa kiinteistö- ja rakennusalan tutkimusta myöntämällä vuosittain stipendejä, apurahoja ja määrärahoja.

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahasto palkitsee ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä tukee alan kehitystä monin tavoin.  Aktiivinen tieteellisen tutkimustoiminnan tukeminen sekä uuden tiedon tuottaminen vahvistavat koko alan imagoa.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi syyskuussa 12 stipendiä maisteri- ja diplomitöihin sekä myönsi seitsemän tutkimusmäärärahaa tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Näistä kuusi tukee kiinteistöalan väitöstutkimuksen valmistumista ja yksi Green Building Council Finlandin järjestämää opinnäytetyökilpailua.

Tänä vuonna tuettujen tutkimusten joukossa oli useita energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energioiden käyttöön liittyviä töitä, Niiden tarkastelukohteina ovat mm. kaukolämpöliiketoiminnan, asiakasnäkökulman, jakamistalouden ja sääntelyn vaikutukset ja mahdollisuudet.   

Kiinkon vuonna 2018 rahoittamien opinnäyte- ja väitöskirjatöiden aiheet ja niiden tekijät löytyvät osoitteesta: https://www.kiinko.fi/kiinkosta/tutkimus-ja-kehitystoiminta/tutkimustoiminnan-rahoitus/stipendit-ja-tutkimusmaararahat

Osa tänä vuonna tuetuista tutkimuksista esittäytyy Rakennuttaminen2019 -tapahtumassa Tampereella 18.-19.1.2019. Tervetuloa mukaan: https://rakennuttaminen.kiinko.info/

VilleTeräväinen2018

Kuvassa Ville Teräväinen Rakennuttaminen 2018 - tapahtuman tutkimusseminaarissa.