Kiinko ja Aalto toteuttavat yhteistyössä opintojakson

Aalto ja Kiinko yhdistävät voimavaransa ja toteuttavat yhteistyössä opintojakson, jossa yhdistetään nuorien DI-opiskelijoiden innostus ja alan ammattilaisten kokemus.

Aallon ja Kiinkon yhteistyön tavoitteena on tuoda yliopiston ja työelämän näkökulmat samaan saliin ja rikastaa keskustelua kiinteistöalan kehittämiseksi. Kokeilu toteutetaan ensimmäistä kertaa. ”Työelämässä toimivat Kiinkon kurssilaiset tuovat käytännön osaamista kurssille, kun taas nuorten opiskelijoiden raikkaat ajatukset mahdollistavat uusien näkökulmien ennakkoluulottoman pohtimisen”, sanoo Kiinteistöliiketoiminnan opettava tutkija Anna-Liisa Lindholm.

Kiinteistötalous ja –hallinto –kurssin (https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/maa-20.2366/esite) tavoitteena on oppia tunnistamaan kiinteistötalouden ja –hallinnon keskeisimmät tehtävät ja prosessit, analysoimaan yksittäistä kiinteistökohdetta taloudellisesta, teknisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta ja soveltamaan kiinteistön laskentatoimen tunnuslukuja käytännössä.

Kurssilla perehdytään kiinteistötalouden perusteisiin sekä kiinteistöhallinnon
 perustehtäviin. Kurssilla keskitytään sekä asuin- että toimitilakiinteistöjen operatiivisen
 kiinteistöjohtamiseen yksittäisen kiinteistökohteen näkökulmasta. Kurssilla käsiteltäviä
 asioita ovat mm. kiinteistöhallinto, kiinteistökohteen talous, kiinteistön laskentatoimi, kiinteistön ylläpito, kiinteistön elinkaaritalous ja rakentamis- ja kaavoitusprosessit.

Aalto-yliopiston kurssi on laajuudeltaan 5 op ja alkaa 2.11.2010 klo 9 luentosalissa M1 (päärakennus, Maanmittaustieteiden laitos, 2 krs). Suoritustapana ovat luentotehtävät, oppimistehtävät ja harjoitustyön tai tentti ja harjoitustyö.

Koulutus on osa Kiinteistöalan Koulutussäätiön syyskuussa alkanutta Kiinteistö- ja projektipäällikön ohjelmaa ja tutkintoa (FMA). Ohjelman kokonaislaajuus on 22,5 op. Seuraava FMA-koulutus alkaa 15.3.2011 (http://www.kiinko.fi/content/download/2612/11949/file/Kiinteistoalan_tutkintokoulutus_2011.pdf), sivu 33.

Lisätietoja

Aalto-yliopiston TKK

Kiinteistöliiketoiminta
Professori Seppo Junnila   
Opettava tutkija Anna-Liisa Lindholm   
Kurssiassistentti Miikka Putto 

Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Käyttö ja ylläpito -koulutusala
Koulutuspäällikkö Pertti Huhtanen
Koulutussihteeri Marianne Vuorenmaa
040-866 7918, etunimi.sukunimi ( ät ) kiinko.fi

 

Tiedote PDF-muodossa: