Kestävän yhdyskunnan osaajat Dipolissa 22-24.9

Kestävän yhdyskunnan osaajat Dipolissa 22-24.9.: Kansainvälinen Sustainable Community ─ buildingSMART -konferenssi Suomessa on herättänyt laajaa kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomailla

Korkeatasoista kolmepäiväistä ohjelma on julkaistu osoitteessa www.sb10.fi.  Ohjelmassa on reilu sata mielenkiintoista esitystä. Syyskuun konferenssi tarjoaa hyvän läpileikkauksen myös kotimaiseen osaamiseen sen esitellessä Suomessa toteutettavien kestävän yhdyskunnan kehityshankkeiden tuloksia.

Ministeri Jan Vapavuoren avaaman SB10-konferenssin keynote-puhujista professori Anne Grete Hestnes Norjasta havainnollistaa ekologisesti kestävän yhdyskunnan mahdollisuuksia nollaemissio-rakentamisessa ja professori Thomas Lützkendorf Saksasta kuinka kestävä rakentaminen on myös kannattavaa liiketoimintaa ruotsalaisprofessori Björn Malbertin visioidessa kestävän aluerakentamisen sosiaalista ulottuvuutta.

Kone Oy:n muotoilujohtaja Anne Stenros kertoo kuinka innovatiivinen yritys voi tukea myönteistä käyttäjäkokemusta kaupungistuvassa ympäristössä. Johtaja Marco Steinberg Sitrasta ja Harvardista tarjoaa tuoreimman tiedon vähähiilisestä rakentamisesta Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelun pohjalta Salfordin professori Arto Kiviniemen kuvatessa tietomallintamisen mahdollisuuksia kestävän yhdyskunnan suunnittelussa ja ylläpidossa.

Syyskuun SB10-konferenssi tarjoaa tuoretta tietoa rakennusten ja yhdyskuntien arviointi-menetelmistä sekä kestävän rakentamisen prosesseista peruskorjaus on keskeisenä teemanaan. Myös muut konferenssin aihealueet, kuten kestävän yhdyskunnan tuotteet ja palvelut, elinkaaren hallinta ja elämän laatu sekä maankäyttö ja liikenne tarjoavat laadukkaita puheenvuoroja keskusteltavaksi.

Espoossa kuullaan tuloksia aiemmin tänä vuonna järjestetyistä alueellisista kestävän rakentamisen konferensseista, verkotutaan ja muodostetaan näkemys siitä kuinka rakennamme yhdyskuntaamme kestävämpään suuntaan siten että rakennetun ympäristön kansallisvarallisuus ja energiatuotanto vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin. Kestävä kehitys on alue, mille virtaa eniten uutta pääomaa maailmassa, suuruusluokaltaan 200 miljardia Euroa vuodessa.

Konferenssin järjestämisestä vastaavat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja VTT. Konferenssin yrityspäivä on samalla Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman vuosiseminaari.

Ilmoittautuminen on käynnissä, lisätietoja www.sb10.fi