Kaksi vuosikymmentä Kiinkossa

Koulutusjohtaja Pekka Holopainen aloitti Kiinkossa vuoden 1990 toukokuussa koulutussuunnittelijana vastuualueinaan kiinteistönvälityksen ja taloushallinnon koulutus.

Kiinteistönvälitys on kahdessa vuosikymmenessä muuttunut perusteellisesti. Uusia toimintatapoja ja konsepteja tulee koko ajan. Ne on opeteltava ja sitten tuotteistettava. Siinä on haastetta, Pekka Holopainen toteaa.

– Internetin tulo on vaikuttanut alaan todella paljon. Ensimmäiset sen tuomat muutokset alkoivat näkyä 1990-luvun puolivälissä. Tällä vuosituhannella vauhti on ollut raju. Internet on tehnyt asuntojen vertailun ostajalle helpoksi vaikka kotona selailemalla.

– Hintojen ja muiden asunnon ostopäätökseen vaikuttavien seikkojen läpinäkyvyys on parantunut myös uusien kauppahintatilastojen ansiosta. Asunnon osto on usein tunneasia mutta helposti saatavilla oleva kova tieto on lisääntynyt. Sitä lisäävät myös kuntotodistus ja energiatodistus, Holopainen sanoo.

Monen muun alan tavoin kiinteistönvälityksessä tutkinnot ja pätevyydet ovat tärkeitä. LKV -koe antaa välitysliikkeen vastaavalle hoitajan pätevyyden.

– Muutama vuosi sitten tuli kiinteistönvälitysalalle lakiin perustuva ammattitutkinto. Siihen ei ole osoitettu niin suurta kiinnostusta kuin olisi ehkä odottanut. Osaksi se saattaa johtua siitä, että kiinteistönvälitystä säätelevässä lainsäädännössä ammattitutkintoa ei noteerata. Lähitulevaisuudessa kiinteistönvälityksen pätevyysvaatimukset muuttuvat ja kasvavat, tästä on osoituksena EU-maille tehty esitys yhteisistä minimikoulutusvaatimuksista, pohtii Holopainen.

Välittäjien kanssa toimiminen on ollut mielenkiintoista, kertoo Holopainen.
– Alalla on todellisia persoonia jotka jäävät mieleen. Se on mukava lisämauste työlle.

Taloushallinto ja lain koura

Taloushallinnon koulutustarpeita katsotaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön talouden kannalta. Se on paljolti kirjanpidon, tilinpäätöksen teon, verotuksen ja muiden vastaavien asioiden koulutusta.

– Alan lainsäädäntö on ollut jatkuvassa myllerryksessä. Toinen toistaan seuranneet kirjanpitolain, verotuksen ja taloushallintoon vaikuttavien eri yhteisölakien uudistukset ovat pitäneet koulutussuunnittelun vireänä Kiinkossa. Juuri nyt on yllättävän seesteinen kausi. Sen aikana varaudumme jo tulevaan uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ja sen muutoksiin, Pekka Holopainen sanoo.

Yrityksissä on tarvetta kovalle taloushallinnon osaamiselle. Taloushallinnon perusosaamisen lisäksi ammattilaisille annetaan syventävää koulutusta. Palettiin kuuluu monia asioita; kirjapidon erityiskysymykset, tilinpäätöksen suunnittelu, alv-käytännöt, kiinteistöjen verotusproblematiikka ja myös alan palkkahallinnon eritysosaaminen. Vuokravalvonnan ja perinnän koulutus ovat myös keskeisesti esillä koulutustarjonnassa.

– Kiinkolla on vankkaa omaa taloushallinnon osaamista. Taloushallinnon uusimpana koulutuksena alkoi 2007 Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA), joka antaa hyvin laaja-alaista osaamista.

Suuria odotuksia

Yrityksillä on voimakkaat odotukset henkilökuntansa osaamiselle. Haasteena on Holopaisen mukaan aina se, miten yritysten ja ihmisten tiedon ja koulutuksen tarpeet muotoillaan koulutusohjelmiksi. Millaisella koulutuksella kehitystarpeisiin vastataan? Asiakkaille on mahdollistettava oivaltava oppiminen.

– Pitkäaikaiset koulutuspaketit ovat useimmiten monimuotokoulutusta. Ei istuta päivät pitkät kurssilla vaan opitaan työn lomassa. Tällöin koulutettavalla on itsellään vastuuta. Lyhytmuotoinen koulutus taas halutaan kohdentaa erityisen tarkasti. Siinä korostuu erityisesti, ettei mukana ole ”liirumlaarumia”. Ongelmanratkaisukeskeisyys on tärkeää.

Kartoitetaan tarve yhdessä

– Teemme koulutustarveselvityksiä. Koulutusta pyritään suunnittelemaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi jatkuva lainsäädännön seuranta on tärkeää koulutussuunnittelussa. Muutenkin on oltava tuntosarvet herkkänä, mitä Suomessa ja EU:ssa tapahtuu. Koulutustilaisuudet ja asiakastapaamiset poikivat usein uusia koulutustilaisuuksia, Pekka Holopainen kertoo.

Kun lainsäädäntö muuttuu, pitää reagoida. Asiakkaat kyllä seuraavat sitä tarkasti itsekin, mutta aina joskus he ovat huomanneet, että Kiinko on heidän puolestaan valppaana.

– Viime vuonna tuli iso, kiinteistöinvestointeja koskettava alv-lain muutos. Olimme koulutuksessa hyvissä ajoin liikkeellä. Eräiltä yrityksiltä tuli mukavaa palautetta siitä, että saimme heidät riittävän ajoissa valmistautumaan merkittävän muutokseen.

– Vielä yksi tärkeä tietolähde on totta kai vakituinen luennoitsijakaartimme. Heiltä saa virikkeitä koulutusohjelmien suunnitteluun.

Vapaalla on hanki ja jää

Pekka Holopainen toteaa viettäneensä 15 vuotta jäähallielämää tyttärien harrastaman muodostelmaluistelun ansiosta. Muodostelmaluistelu on siis se taitoluistelun laji, jossa ollaan isolla joukkueella yhtä aikaa jäällä. Kuten lätkäjunnujen perheissäkin, isä tarjoaa kuljetus- ja huoltopalvelut.    

Oma urheiluharrastus on painottunut kestävyyshiihtoon

– Olen osallistunut monta kertaa pitkän matkan ”arvokisoihin” kuten Finlandia-hiihtoon ja Pirkka-hiihtoon. Viime vuosina hiihto vain on pyrkinyt jäämään vähän vähemmälle, Holopainen hymähtää.