Jyväskylän hallitusforum Taloyhtiöteko 2013 -kilpailun voittajaksi

Taloyhtiöteko -kilpailun vuotuinen voittaja julkistettiin tänään 10.4. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä Taloyhtiö 2013 -tapahtumassa. Kilpailun voitti 14 ehdokkaan joukosta Jyväskylän hallitusforum, joka koostuu noin 30 taloyhtiöstä.

Jyväskylän hallitusforum on omalla talousalueellaan kehittänyt ja menestyksekkäästi sekä laajasti soveltanut taloyhtiön Hyvää hallintotapasuositusta (Suomen Kiinteistöliiton ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n 11.1.2011 antama suositus); forumin toiminta-ajatuksena on edistää systemaattisesti ja pitkäjännitteisesti hyvän hallintotapasuosituksen tunnettuutta sekä Jyvässeudulla että laajemminkin Keski-Suomen maakunnan alueella. Tarkoituksena on edistää alueen taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn parhaita käytäntöjä sekä esimerkillisiä toimintatapoja.

Käytännön toimintatapoina forumin taloyhtiöissä ovat

 • Kokoontumiset
 • Teematapahtumat
 • Keskustelu- ja koulutustilaisuudet
 • Muiden toimijoiden kuten palvelutuottajien kytkeminen mukaan
 • Hallitustyön arviointi
 • Viestintä

Toiminnan tulokset

 • Viestintä alueen taloyhtiöille
 • Lehdistötiedotteet
 • Käytännönläheinen toimintamalli
 • Suosituksen tunnettuuden lisääminen
 • Tyytyväisyyskysely

Palkintosumman 2 000 € vastaanotti Jyväskylän hallitusforumin edustaja Heikki Savolainen. Palkinnon luovutti Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kaivanto.

Taloyhtiö 2013 -tapahtumaan osallistuu parhaillaan yli 1300 henkilöä.

Lisätietoa kilpailusta
Taloyhtiöteko 2013, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutuskeskus keijo.kaivanto@kiinko.fi, p. 0400 432 598
http://www.taloyhtiotapahtuma.net/taloyhtioteko-2013/taloyhtioteko/

Hyvä hallintotapasuositus:
http://www.taloyhtio.net/attachements/2011-02-09T09-31-039785.pdf
www.taloyhtiotapahtuma.net

Lehdistötiedote PDF-muodossa: