Jaana Lehto, KTM, kehitysjohtajaksi Kiinkoon

Jaana Lehto valittiin Kiinkon kehitysjohtajan pestiin lokakuun alussa. Aiemmin hän työskenteli EK:n koulutusjohtajana.

Työuransa punaisena lankana hän pitää osaamisen kehittämistä. ”Olen saanut olla mukana osaamisen kehittämisessä sekä yrityksen, oppilaitoksen että järjestötoiminnan näkökulmista. Pidän ylipäätään siitä, että asioita on mahdollisuus hahmottaa laajasti, eri näkökulmat huomioiden”, kertoo Lehto

 Kiinteistöala elinkeinoelämälle ja kaikille ihmisille tärkeänä toimialana viehättää Lehtoa.

”On mielenkiintoista tavata asiakkaita ja tutustua heidän osaamisen kehittämiseen liittyviin ajatuksiin. Kiinkolla, alansa edelläkävijänä, on syvällinen osaaminen näiden haasteiden ratkaisemiseen. Työssäni kehitysjohtajana saan olla viemässä eteenpäin uusia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä olla laajasti yhteistyössä niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin kiinkolaisten osaajien kanssa. Yhteistyöstä ammennan inspiraatiota näkemyksiin tulevaisuuden osaamishaasteista.”
 
 Erityisenä mielenkiinnon kohteena Lehdolla on johtamisen kehittäminen, muutosjohtaminen sekä organisaatiokulttuurin merkitys muutoksessa. ”Se on aihe, joka nykyaikana koskettaa varmasti hyvin monia, kun toimintaympäristön muuttuminen haastaa totutut toimintatavat.  Myös työ itsessään on muuttunut valtavasti. Yksi suurimpia trendejä työelämän muutoksessa on yhdessä tehtävän työn lisääntyminen sekä kehittämisen nopeus. Pitkien projektien rinnalle tarvitaan myös erilaisia kokeiluja, joiden avulla saadaan nopeasti testattua ideoita. Yritysten, erehdysten, yrityksistä oppimisen ja onnistumisten kautta kehittyy samalla näkemys oikeasta suunnasta.”
 
 Vapaa-aikaa Jaana viettää perheen kanssa sekä ulkoillen. Vuodenaikojen mukaan joko hiihtäen, meloen tai pyöräillen.