Isännöintiyritysten osaamista kehitetään OSAKE -hankkeessa

Isännöintialalla yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, ja vain harvassa yrityksessä on henkilöstöasioihin keskittynyttä asiantuntijaa tai yksikköä. OSAKE-hankkeessa luodaan pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen malli ja työkaluja.

Osake

Järjestelmällisen osaamisen johtamisen avulla yritys varmistaa, että sillä on aina käytössään juuri se osaaminen, jota asiakkaat ja kilpailussa menestyminen edellyttävät.

Isännöintialalla yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, ja vain harvassa yrityksessä on henkilöstöasioihin keskittynyttä asiantuntijaa tai yksikköä. Osaamista yrityksissä kehitetään jatkuvasti, mutta kehittämistä ei aina ole tehty ja dokumentoitu järjestelmällisesti.

Kiinkon vetämässä Isännöintiyritysten osaamisen kehittäminen – OSAKE -hankkeessa kehitetään isännöintiyrityksille osaamisen johtamisen järjestelmä. Pienetkin yritykset voivat järjestelmän avulla verrata henkilöstön nykyistä osaamista liikeideansa mukaisiin osaamisvaatimuksiin.

Työskentely hankkeessa perustuu osallistuvien yritysten vapaaehtoisuuteen. Yritykset käyttävät hankkeeseen aikaa valitsemansa määrän ja päättävät itse kuinka paljon ovat valmiita kertomaan muille liiketoiminnastaan.

Järjestöt tuovat hankkeeseen tietoa toimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja tutkittua tietoa alasta sekä levittävät hankkeen tuloksia. Kiinteistöliiton edustajat tuovat hankkeeseen asiakasnäkökulman, eli millaista osaamista asiakas isännöintikumppaniltaan odottaa.

Tavoitteet

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietoa osaamisvaatimuksista, joita niihin tulevaisuudessa kohdistuu ja kyvystään vastata vaatimuksiin. Yritykset saavat myös työkaluja osaamisen johtamiseen, kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Isännöintialan eri ammattiryhmille laaditaan hankkeessa osaamisvaatimusten perusrungot, joita voidaan yrityksissä muokata ja täydentää vastaamaan omaa strategiaa ja asiakkaiden tarpeita.

Jotta yritys pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan osaamisvaatimuksiin, tulee osaamisen kehittämiselle etsiä sopivat menetelmät. Kaikki sovitut toimet kirjataan ylös, jolloin niiden toteutumista voidaan seurata.

Järjestelmän avulla yritykset voivat liittää osaamisen kehittämisen osaksi vuosisuunnitteluaan. Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen on mahdollista esim. kehityskeskusteluissa tai yhteistoimintamenettelyssä.

Koko toimialalle jaetaan tietoa hankkeen tuloksista ja hankkeessa kehitetyistä menetelmistä ja työkaluista.

Toiminta

Osaamisvaatimukset laaditaan ryhmätöinä työpajoissa, jotka ovat kaikille avoimia. Osassa työpajoista keskitytään nykyiseen osaamiseen ja osassa kartoitetaan asiantuntijoiden johdattamina tulevaisuuden vaatimuksia.

Lisätietoa työpajoista ja ilmoittautuminen niihin täältä linkki http://www.kiinko.net/koulutus/OSAKE_tyopajakutsu.pdf

Verkosto

Hankkeen koordinaattorina toimii Kiinko (Kiinteistöalan Koulutussäätiö).

Järjestöistä mukana ovat:

 • Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.
 • Suomen Isännöintiliitto ry
 • Suomen Kiinteistöliitto ry

Yrityksistä mukana ovat:

 • Hakunilan Huolto Oy
 • Isännöinti Jouko Lahti Oy
 • Isännöintikeskus Tampere Oy
 • Isännöintiverkko Oy
 • Isännöitsijäkonttori Oy
 • Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy
 • Isännöitsijätoimisto Tiina Vehkakoski-Helén Ky
 • Karakallion Huolto Oy
 • Kiinteistö- ja huoltotoimi Oy
 • Pirkan Isännöintikeskus Oy
 • Pirmax Oy
 • Realco Oy
 • Reim Group Oy
 • Verkkoisännöinti.fi Oy

Yleistietoa hankkeesta

Hanke on saanut rahoitusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä osana Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää.

Toiminta alkoi kesällä 2011 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Taustalla on Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n neuvottelupäivillä 2011 julkistetut Det Norske Veritaksen tekemien isännöintiyritysten auditointien tulokset. Useimmin kehittämistä löytyi osaamisen johtamiseen liittyvissä auktorisointiedellytyksissä.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen
puh. 040 550 7914
marja-leena.sallinen@kiinko.fi