Isännöintikoulutus aina askeleen edellä arjen askareita

Suomalaisen isännöintialan tämän päivän ammattilaisista moni on muokkautunut alan huippuosaajaksi Kiinkon Katja Järven ja Liisa Kallion ohjauksessa. Järvellä ja Kalliolla on yhteensä jo lähes 50 vuoden työkokemus isännöinnin huippukoulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä. Kiinkon koulutuksen yhtenä tavoitteena on tarjota eväitä myös huomispäivän haasteisiin.

Tänä päivänä isännöintialalle pyritään nuorempana kuin ennen. Muutos ammattimaisen isännöinnin alkuaikoihin, jolloin isännöintiin tultiin esimerkiksi armeijassa jo tehdyn pitkän työuran jälkeen, verrattuna on näkyvä.

- Olen aloittanut Kiinkossa vuonna 1986. Olen vuosien mittaan saanut seurata monen uraansa aloittelevan isännöitsijän tulevan Kiinkoon ensin ITS®- ja sitten AIT®-koulutukseen ja etenevän urallaan näkyviin ja merkittäviin tehtäviin. Yksi keskeinen tekijä on kehittää koulutusohjelmia siten, että voimme tarjota jo tänään vastauksia asioihin, joita kysytään vasta huomenna, koulutuspäällikkö Katja Järvi toteaa.

- Tänä päivänä isännöintikoulutuksessa ensimmäinen porras on isännöinnin ammattitutkinnon suorittaminen. Työkokemuksen kartuttamisen jälkeen seuraava askel on ITS®-tutkinto, joka vastaa laajuudeltaan aikaisempaa AIT®-tutkintoa. Kolmas ja korkein porras AIT®-tutkinto (johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto) on vastaavasti laajentunut ja pitää sisällään jo nimensäkin mukaisesti myös johtamisen teemoja. Tänä päivänä isännöinnin kolmen tutkintoportaan suorittaminen on kaikkiaan lähes seitsemän opintovuoden kokonaisuus. Lisäksi kahteen jälkimmäiseen koulutusohjelmaan haketuvalta vaaditaan päätoimista työkokemusta kiinteistö- ja isännöintialalta, koulutusjohtaja Liisa Kallio jatkaa.

Katja Haarma ja Liisa Kallio

     

  

- Isännöinnin ammattitutkinto antaa perusvalmiudet normaalin asuinkiinteistön isännöitsijän tehtäviin. Koulutusohjelma tutustuttaa opiskelijan isännöitsijän toimintaympäristöön ja vastuukysymyksiin sekä alan termistöön ja toimintatapoihin.

Tosi ammattilaiseksi haluava hakee ensin alan tiedon koulutuksella ja lähtee vasta sitten töihin, Kallio määrittelee.

ITS® syventää tietämystä isännöintialasta ja laajentaa osaamista myös liikekiinteistöjen ja vuokratalojen suuntaan. Koulutusohjelman pääpaino on kuitenkin asuinkiinteistöjen johtamisella. AIT® lisää kokonaisuuteen johtajuuden näkökulmaa, visioi tulevaa sekä tukee asuinkiinteistöliiketoiminnan osaamista. Koulutukseen liittyy myös vapaaehtoinen kansainvälistymisjakso, johon opiskelijat mielellään osallistuvat.

- Muuallakin Itämeren alueella ovat pinnalla hyvin samantapaiset teemat kuin meillä, eli korjausrakentaminen sekä energia- ja ympäristökysymykset. Tämä on tuotu esiin myös isännöinnin koulutusohjelmissamme ja Isännöitsijän tiedonpäivitysseminaarissa yhtenä teemana on tänä syksynä korjausrakentaminen kestävän kehityksen näkökulmasta, Järvi sanoo.

Isännöinti on ammattitaitoista palvelua

Kiinkon koulutuskentässä isännöintikoulutus on jaettu Katja Järven ja Liisa Kallion vastuulla oleviin koulutusohjelmiin, jotka edellä kuvatun mukaisesti täydentävät toisiaan. Tätäkin kautta Katja ja Liisa ovat monella tapaa myös työpari.

Laaja ja osaava kouluttajaverkosto on yksi Kiinkon menestystekijä. Toinen on koulutuksen kokonaisvaltaisuus. Ammatti-isännöitsijältä vaaditaan taitoa johtaa organisaatiota ja verkostoa, hoitaa viestintää ja vuorovaikutusta sekä hyödyntää tietotekniikkaa työn tukena. Tänä päivänä vastuullinen isännöitsijä asioi yhä enemmän vain asiakastaloyhtiöiden hallitusten kanssa ja muu asiakaspalvelu tapahtuu isännöintiyhteisön tukihenkilöstön kanssa tai hoidetaan sähköisesti. Isännöintityössä on tärkeää osata ymmärtää, mitä isännöitsijä tekee itse ja mihin pitää ostaa osaamista verkostosta. Tähän kaikkeen Kiinko antaa eväitä koulutuksessaan.

- Mietimme sekä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa että omissa kehittämisprojekteissamme koko ajan tulevia tarpeita eli ennakoimme isännöinnin toimintaympäristön muutoksia. Se ja lainsäädäntömuutokset, esimerkiksi ajankohtainen asunto-osakeyhtiölain uudistaminen, näkyvät koulutustarjonnassa. Sisällöt elävät jatkuvasti, Liisa Kallio kertoo.

- Sekä alalle tulleilla että jo pidempään ammatti-isännöitsijöinä toimivilla on tahto kehittää henkilökohtaisia valmiuksia. Osaltaan tähän antavat mahdollisuuden seminaarit ja ajankohtaiskoulutukset, mutta olemme myös alustavasti keskustelleet AIT®-tutkinnon jälkeisen koulutusportaan tarpeellisuudesta. Keskustelu jatkuu ja tiedotamme asiasta lisää kun se tulee ajankohtaiseksi, Katja Järvi jatkaa.

- Kaikesta huomaa, että isännöintiyritykset ovat muuttumassa yhä enemmän ammattitaitoista erikoispalvelua tarjoaviksi palveluntuottajiksi, jolloin hyvästä tuotteesta voidaan pyytää riittävän korkea hinta. Osaamiseen ja palveluun panostavien ja siten menestyvien isännöintiyritysten määrä lisääntyy koko ajan, Kallio ja Järvi summaavat.

Koulutuksen kysyntä on kovaa ja etenkin ammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat usein täynnä. Opiskelijat ovat nyt myös selvästi nuorempia kuin vaikkapa vuosikymmen sitten ja pohjakoulutuksen taso on selkeästi kohonnut. Useilla on taustalla AMK- tai yliopistotutkinto. Naiset ovat tulleet voimalla myös isännöintiin ja koulutukseen osallistuu suunnilleen yhtä paljon molempien sukupuolten edustajia.

- Näkökulmastamme katsottuna näyttää siltä, ettei vanhemman polven isännöitsijöiden siirtyminen eläkkeelle jätä taloja ilman isännöitsijöitä, Liisa Kallio arvioi.

- Tietysti edellytyksenä on, että yrityksiin myös palkataan nuorta väkeä ja heille annetaan vastuuta ja mahdollisuus oppimiseen, Katja Järvi tähdentää.

Jääkiekossa mennään eri tahtiin

Kiinkon isännöintikoulutuksen tehokaksikko Liisa Kallio ja Katja Järvi on yhteisten työvuosien aikana hitsautunut toimivaksi työpariksi. Yhdessä asiassa Liisan ja Katjan näkemykset ovat kuitenkin pysyvästi eri linjoilla. Katja on nimittäin intohimoinen jääkiekkojoukkue HIFK:n kannatta ja Liisan joukkue on yhtä palavasti Jokerit.

- Tämänkin kanssa olemme oppineet elämään niin, että voimme mennä yhdessä katsomaan paikallispeliä ja huudamme vieri vieressä omillemme, Katja ja Liisa nauravat.

Muuten Liisa ja Katja viettävät vapaa-aikaa aika paljon kotioloissa. Liisa on muuttanut muutama vuosi sitten pientaloon ja innostunut omalla pihalla kukkapenkkien ja muun kasvien kanssa möyrimiseen. Koiraharrastuksen myötä ulkoilu ja liikkuminen sekä matkailu karavaanarina etenkin kotimaassa ja muuten muualla ovat myös hyvää vastapainoa työelämälle.

- Ja tietysti mummoilu neljävuotiaalle lapsenlapselle, Liisa naurahtaa silmät innosta loistaen.
Katjakin on jo saanut lapsensa onnellisesti omilleen, mikä näkyy myös vapaa-ajan vietossa.

- Ulkoilu on tärkeä osa elämää ja kesällä se hoituu etenkin golfkentällä. Lasten muutto pois kotoa on antanut peliaikaa selvästi lisää aiempaan verrattuna. Lukeminen on tärkeä harrastus ja katson myös paljon uutisia. Pidän kirjoista laidasta laitaan ja luenkin kaikkea elämänkerroista kaunokirjallisuuteen ja dekkareista tietokirjoihin. Viime vuonna innostuin taas aloittamaan ranskan opinnot, jotta käytön puutteesta ruostumaan päässyt kielitaito vertyisi, Katja kertoo.