Hallituksen lakiesitys asumiskustannusten kohtuullisuuden edistämiseksi valtion tukemassa asuntokannassa:

Hallituksen esitys valtion aravalainoilla tai korkotukilainoilla rakennettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen lainsäädännön uudistamiseksi sekä esitys kirjanpitolain uudistamiseksi on annettu viime viikolla.

Hallituksen esitys valtion aravalainoilla tai korkotukilainoilla rakennettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen lainsäädännön uudistamiseksi sekä esitys kirjanpitolain uudistamiseksi on annettu viime viikolla. Molempien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta. Kiinko järjestää uudistuksista useita koulutuksia, esim. Vuokrataloyhtiöiden talous- ja hallintopäivä 19.11. ja Asumisoikeusasuntojen talouspäivä - lainsäädännöstä käytännön soveltamiseen 25.11. Kirjanpitolain uudistuksesta tutustu taloushallinnon koulutustarjontaan. Lain vaikutusta isännöintitoimintaan käsitellään mm. Ammatti-isännöitsijän tiedonpäivitysseminaarissa 13.11.2015.