FISEn taustayhteisö vahvistuu

FISEn taustayhteisö vahvistuu RAKLI ry:n osakkuudella. FISE Oy:n osakkaiden määrä kasvaa 19 yhteisöön.

Samalla RAKLI ry:stä tulee FISEn yhdeksäs sihteerijärjestö ja se vastaa jatkossa Rakennuttajan pätevyyslautakunnan toiminnasta.

FISEn hallitus totesi RAKLIn täydentävän hyvin FISEn taustayhteisöä. RAKLIn osakkuuden myötä kiinteistöjen ammattimaiset omistajat, kiinteistösijoittajat, toimitilajohto ja rakennuttajat ovat entistä tiiviimmin mukana kehitettäessä FISEn henkilöpätevyyspalvelua. RAKLI ry:n osakkuus FISE Oy:ssä on virallistettu 19.2.2020 allekirjoitetulla osakassopimuksella.

FISEn taustayhteisöön kuuluvat tahot ovat:

- Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (RIA)

- Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry (RKL)

- Rakennustarkastusyhdistys ry (RTY)

- Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO (RATEKO)

- Suomen Betoniyhdistys ry (BY)

- Suomen geoteknillinen yhdistys ry (SGY)

- Suomen LVI-Liitto SuLVI ry (SuLVI)

- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (RIL)

- Teräsrakenneyhdistys ry (TRY)

- Puutuoteteollisuus ry

- Insinööriliitto IL ry (IL)

- Julkisivuyhdistys ry (JSY)

- Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry (SKOL)

- Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry (MTR)

- VVS Föreningen i Finland rf (VSF)

- Suomen arkkitehtiliitto ry SAFA (SAFA)

- Kiinteistöalan koulutussäätiö sr (Kiinko)

- Rakennustietosäätiö RTS sr

- RAKLI ry

RAKLI ry ryhtyy samalla toimimaan rakennuttaja-pätevyyksien sihteerijärjestönä. Pätevyydet todetaan Rakennuttajan pätevyyslautakunnassa, jonka toiminnasta RAKLI jatkossa vastaa. Aiemmin toiminnasta vastasi RIL ry ja toiminta jatkuu luontevasti uuden omistajatahon vetämänä. Pätevyyden hakijalle muutos ei juurikaan näy, sillä hakemukset on ohjattu automaattisesti FISEn patevyyspalvelu.fi:ssä uudelle sihteerijärjestölle.

Rakennuttajan pätevyyslautakunnan sihteerinä ja pätevyyshakemusten käsittelijänä toimii Marika Latvala RAKLI ry:stä.

FISEn pätevyystarjottimessa on tällä hetkellä neljä rakennuttaja-pätevyyttä:

- Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS)

- Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)

- Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

- Viherrakennuttaja (RAP)

Tutustu Kiinkon koulutustarjontaan 

FISEn henkilöpätevyyspalvelu on koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen työkalu. Asiantuntijaverkoston avulla ylläpidettävä palvelu tukee koko alan ammattitaitoa ja on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuria.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry
jyrki.laurikainen@rakli.fi
040 844 2573

LOGO