FISE:n toimintaa uusitaan

FISE:n toiminnan uudesta mallista on päätetty lopullisesti FISE:n ja sihteerijärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Tavoitteena on saada toiminta ja sen organisointi entistä tehokkaammaksi, läpinäkyvämmäksi sekä varmistaa toiminnan tuleva auditointi.

Rakennuspoliittisen ohjelman mukaisesti neuvoteltiin vuonna 2002 eri järjestöjen ylläpitämien pätevyysjärjestelmien harmonisoinnista ja keräämisestä yhteiseen rekisteriin. Tavoitteena oli myös saada voimaan tulevan A2:n vaatimukset alusta pitäen uuden järjestelmän piiriin. Silloin päädyttiin tähän asti voimassa olleeseen järjestelmään, jossa pätevyyksien arviointi ja niiden toteaminen oli eri organisaatioiden (FISE:n ja sihteerijärjestöjen arviointilautakuntien) vastuulla. Ensimmäiset pätevyydet rekisteröitiin keväällä 2003.

Uudessa järjestelmässä FISE nimittää pätevyyslautakunnat, jotka nyt siis sekä arvioivat että toteavat pätevyydet, eli koko toiminta tapahtuu FISE:n nimissä. Sihteerijärjestöiltä saadaan toki jatkossakin paitsi sihteeristöpalveluja myös pätevyyksiin liittyvää asiantuntemusta. Pätevyyksien toteaminen tapahtunee jatkossakin totuttuun tapaan, kaikki runsaat kymmenen sihteeriä ja valtaosa lautakuntien kokeneista jäsenistä jatkavat työtään. Tämä takaa toiminnan jatkuvuuden. FISE:n järjestelmä on yli kahdensadan asiantuntijan verkosto.

Koulutuksen hyväksynnästä luovutaan. Jos koulutusorganisaatio haluaa käyttää FISE:n nimeä markkinoinnissaan, on koulutus kuitenkin hyväksyttävä pätevyyslautakunnan esityksestä FISE:n hallituksessa. Jos kyseessä on kurssi johon ei liity tenttiä, on koulutus myös aina hyväksyttävä. Tällaisia kursseja on tarkoitus järjestää pätevyyden ylläpitämiseen liittyen, sihteerijärjestöt on jopa velvoitettu näitä vuosittain tarjoamaan.

FISE:n hallitus, toimitusjohtaja ja sihteeri, sihteerijärjestön toimitusjohtaja, pätevyyslautakunnan sihteeri ja lautakunnan jäsenet, eli kaikki osapuolet allekirjoittavat toiminnan eettiset ohjeet. Koko ketju, organisaatioiden johtoa myöten, sitoutuu näin toiminnan korkeisiin eettisiin tavoitteisiin.

Järjestelmä toimii nykyään hyvin valtaosassa vaativimpia pätevyyksiä, haasteita FISE:llä on mm. omakotirakentamiseen liittyvien pätevyyksien kanssa.

Työ jatkuu, päteväksi todettujen asiantuntijoiden määrä on kasvanut joka vuosi, vuodesta 2003 alkaen.

 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Klaus Söderlund, klaus.soderlund@fise.fi, puh. 040 900 3576

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden, työnjohdon ja muiden rakentamisen asiantuntijoiden pätevyyksiä. Lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös markkinalähtöistä, vapaaehtoista, rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista. FISE:n sihteerijärjestöjen arviointilautakunnissa tekee suurimmaksi osaksi pyyteetöntä työtä 200 maamme parasta asiantuntijaa. FISE aloitti toimintansa 2003 ja on tähän mennessä todennut yli 8000 pätevyyttä, päättymisistä huolimatta rekisteristä löytyy yli 6000 nimeä ja määrä kasvaa. FISE ylläpitää myös Rakennusvirhepankkia, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Rakennusvirhepankissa on 44 eri tapauksiin liittyvää korttia. FISE:n omistajia ovat sen 18 eri tausta­organisaatiota.