CO2OLBricks – hankkeen viimeinen vuosi käynnissä

Rakennusperintökohteiden energiatehokkaita korjausmenetelmiä on selvitetty yhdeksän itämeren alueen maan yhteisessä EU-hankkeessa vuodesta 2011 alkaen. Kiinteistöalan Koulutussäätiö – hankkeen suomalaisena partnerina, on suunnitelmien mukaisesti keskittynyt levittämään energiatehokkaasta korjausrakentamisesta syntyvää uutta tietoa.

Joint Declaration

Hankkeen puitteissa laaditaan parhaillaan kaikkien mukana olevien maiden yhteistä julistusta, Joint Declarationia. Sen tarkoituksena on herättää niin päättäjien kuin käytännön työtä tekevien tietoisuutta vanhan rakennuskannan energiatehokkaiden korjausmenetelmien käytöstä.

Käytännöt poikkeavat eri maissa. Usein sanotaan, että rakennuksia suojellaan – ilman olemassa olevia tarkempia korjaamista koskevia määräyksiä. Tähän liittyen esille on noussut selkeä tarve määritellä käytettävät termit eri maiden käytäntöjen mukaisesti. Yleisesti ottaen myös monialaista koulutusta pitäisi lisätä. Energia-tehokkuusasioiden opettamisen voisi laajentaa konservaattorien lisäksi myös suunnittelijoihin.

Joint Declaration allekirjoitetaan hankkeen päätösseminaarissa 3.-5.12.2013 Hampurissa.

Lyhyttä julistusta täydennetään samaan päivämäärään mennessä valmistuvilla yleisemmällä ohjeilla (Policy paper ja Guidelines).

Onnistuneet opintomatkat

Kiinko järjesti syksyn antoisan Leipzigin ja Denkmal-messukäynnin lisäksi toisen opintomatkan Tukholmaan. Tutustuimme mm. Gasverket alueen kaasukellojen uusiokäyttöön, Kaupungintalon ja Järvan 1970-luvun asuinalueen energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen. ”Miksi lähteä etsimään oppia kauempaa vaikka soveltamiskelpoisimmat kohteet löytyvät hyvin läheltä”, kuului erään asiantuntijan ylistävät sanat.

Tampereen Vapriikissa järjestetty Co2olBricks-seminaari keräsi laajan joukon kiinnostuneita kuulemaan esimerkkejä hankkeesta ja sen pilottiprojekteista. Helsingin Kaartin maneesin kunnostamisesta kertoi professori Harry Edelman.

Lue lisää: http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys/kansainvaliset-kehityshankkeet