Asuntokaupan kuntotarkastajat (AKK) uusivat pätevyyksiään

Asuntokaupan kuntotarkastajat ovat voineet osoittaa pätevyytensä määrämuotoisen koulutusohjelman, harjoitustyön ja pätevyyskokeen avulla noin 10 vuoden ajan.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on pitänyt yllä Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) pätevyysrekisteriä. Sittemmin perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy on ottanut AKK-pätevyyden hoidettavakseen, ja vanhentuneet pätevyydet poistuvat KIINKOn rekisteristä 8 vuoden pätevyysajan päätyttyä. Pätevyyden uusimista haetaan 1.11.2010 alkaen FISE Oy:ltä, se on voimassa seitsemän vuotta ja se edellyttää sekä vuosittaista täydennyskouluttautumista että työnäytteitä.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevät AKK-tarkastajat ovat sitoutuneet noudattamaan FISE:n eettisiä ohjeita ja saavat käyttää FISE-Iyhennettä tittelin tai ammattinimikkeen yhteydessä: Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE.

Lisätietoja:
Pertti Huhtanen, koulutuspäällikkö, Dl, KM, eMBA, Kiinteistöalan Koulutussäätiö
puh. 09 35092916, GSM 0400 625730 pertti.huhtanen@kiinko.fi

tai Päivi Tamminen, AKK-arviointilautakunnan sihteeri, Kiinteistöalan Koulutussäätiö
GSM 040 8282 342 paivi.tamminen@kiinko.fi