10 uutta kiinteistöjohtajaa sertifioitiin Vuosiseminaarissa 2010

Torstaina 4.11.2010 kymmenen uutta kiinteistöjohtajaa sai sertifioidun kiinteistöjohdon arvonimen. Sertifiointi on osoitus monipuolisesta osaamisesta ja kokemuksesta kiinteistöjohtamisen alueelta. Sertifikaatit luovutettiin Aulangolla Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa.

Kiinteistöalaa toimintaympäristönä leimaavat kansainvälistyminen, verkottuminen ja liiketoiminnallistuminen. Menestyvän kiinteistöjohtajan on tunnettava myös asiakastoimialat ja osattava ennakoida niissä tapahtuvia muutoksia. Tämä edellyttää moniosaajaa, joka tuntee kiinteistöalan kysymysten lisäksi myös asiakastoimialojen trendit ja erityispiirteet ja on sitoutunut jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Kiinteistöjohdon sertifiointi käynnistyi Suomessa vuonna 1999, ja tähän mennessä sertifikaatin on saanut 173 johtajaa. Sertifikaatin saamisen edellytyksinä on vähintään opistotason peruskoulutus, kolmen vuoden työkokemus kiinteistöjohtamisen tehtävistä sekä kiinteistöjohtamiseen erikoistuvan koulutuksen ja johtamiskoulutuksen suorittaminen. Sertifioitu kiinteistöjohtaja sitoutuu sertifikaatin saatuaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja osaamisensa ylläpitoon ja hänellä on oikeus käyttää itsestään nimikettä KJs, sertifioitu kiinteistöjohtaja.

Kiinteistöjohdon sertifiointi on väline kiinteistö- ja rakennusalalla tarvittavan monipuolisen osaamisen ja asiantuntemuksen osoittamiseen ja korostamiseen. Työnantajalle sertifikaatti tarjoaa tuen henkilöstövalinnoissa: sertifioitu johtaja on kehittänyt itseään laajasti ja monipuolisesti johtamisen ja kiinteistöklusterin eri osa-alueilla. Kiinteistöjohtajia sertifikaatti kannustaa kohti monipuolisten valmiuksien hankkimista sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä ja kouluttautumista.

Sertifikaatit saivat 4.11.2010:

Sertifioidut

Heinonen Kai, Aareal Bank AG
Heinä Henri, Are Oy Kiinteistöpalvelut
Juhokas Marko, Citycon Oyj
Lehti Hannes, Mesta Oy
Lehtoaro Olli, Sponda Oyj
Niemelä Kauko, Pääesikunta
Ojanperä Pirjo, CapMan Oyj / Dividum
Päivärinta Sami, Puolustushallinnon Rakennuslaitos
Suvanto Tero, CapMan Oyj / Dividum
Tuomainen Maarit, SATO Oyj

Lisätietoja: Sertifioinnin asiamies Kaisa Leiwo,puh. 040 5566 697
Sertifiointiryhmän puheenjohtaja Pertti Vanhanen,puh. 0500 669 979

Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään. Kyseessä on alan huipputapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi