Tutkimus ja kehitys > Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaminen ja tukeminen

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaminen ja tukeminen

Myönnetyt avustukset kehitystoimintaan

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla tukea ja kehittää kiinteistöalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä tukea pyrkimyksiä kiinteistöalan koulutuksen arvostuksen kohottamiseksi. Lisäksi säätiö tukee kiinteistöalan kehittämistä ja koulutusta koskevaa tutkimustoimintaa myöntämällä rahastoistaan avustuksia.

Isännöinnin visio 2020

Tutkimus: Isännöinniltä halutaan asumispalveluiden koordinointia

Isännöintipalveluiden kehittämistarpeita selvitettiin Isännöintiliiton Kiinteistöalan Koulutussäätiön rahoituksella teettämässä verkkohaastattelussa. Isännöintiliitto halusi verkkohaastattelun avulla selvittää asiakaskentän, erityisesti hallituksen jäsenten näkemyksiä siitä, mitä isännöintipalveluissa pitää kehittää, mitä uutta tarvitaan, mitä aivan muuta palvelua tarvitaan ja mitä isännöintipalvelussa pidetään tärkeänä.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälityksen imago

Kiinteistönvälittäjän ammattikuvan kehittäminen on yksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tärkeistä tavoitteista.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälitysalan koulutuksen pohjoismaiset käytännöt

Suomalaisen kiinteistönvälityksen koulutuksen kehittäminen on tärkeä, strateginen asia kiinteistönvälitysalan yhteiselle kattojärjestölle, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolle (KVKL).

>> Lue lisää

Kerrostalon ilmastonmuutos - energiatalous ja sisäilmasto kuntoon - KIMU-projekti

Kaupunkimme ja erityisesti lähiömme muodostuvat suurelta osin asuinkerrostaloista, jotka kaipaavat lähitulevaisuudessa jonkin asteisia korjauksia. Kerrostalojen asumisviihtyvyys ja vetovoima ovat avainkysymyksiä lähiöiden elinkelpoisuuden kannalta.

>> Lue lisää