Tutkimus ja kehitys > Koulutuksen laadunkehittäminen

Tutkimus ja kehitys

Koulutuksen laadunkehittäminen

Koulutuksen laadunkehittämishankkeita.

KOPPI -Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatiota

Kiinkon on mukana kuuden muun oppilaitoksen muodostamassa hankeverkostossa, jossa jaetaan palveluosaamisen, asiakkaan kuuntelun ja palvelumuotoilun menetelmien osaamista.

>> Lue lisää

LAHKE: Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta -hanke

Tässä hankkeessa huomion kohteena on oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen lisäksi muu työpaikalla, normaalin työnteon ohella tapahtuma oppiminen.

>> Lue lisää

SIMO –Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon –tulokset

Monialaisuus nähdään tärkeänä lisäarvona. Tämä pitäisi näkyä myös opetuksessa, sillä työelämässä yhteistyötaidot ovat keskeisiä tulostekijöitä.

>> Lue lisää

ELO -VAPA: Elinkeinoelämän oppilaitosten koulutusten vaikuttavuuden parantaminen työelämässä –hanke

Kiinko koordinoi neljän oppilaitoksen koulutusten vaikuttavuuden parantamisen hanketta. Elon oppilaitoksista mukana ovat Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO sekä Finavia Oyj / Avia College.

>> Lue lisää

SIMO –Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon –hanke

Kiinko on mukana  Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kyn koordinoimassa hankkeessa, jonka partnereita ovat lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) sekä Hyria koulutus Oy.

>> Lue lisää

KIRA- opintopolkujen ja pätevyyksien avulla parempaan sisäilmaan

Hankkeen tavoitteena on kehittää edellytyksiä parempaan sisäilmaan ja onnistuneisiin korjausrakentamisprojekteihin.

>> Lue lisää

HAKKU – Oppimisvalmiudet hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ja ohjaustyössä

HAKKU – hanke pohjautuu EROT-hankkeeseen, jossa tavoitteena oli tunnistaa ja tukea erilaista oppijuutta työpaikoilla. Hanke sai hyvän vastaanoton ja kertoi asian tärkeydestä. Se nosti myös esiin tunnistamisen vaikeuden niin opiskelijoilla itsellään, oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Hankkeen aikana syntyi tiivis yhteistyöverkosto ja näkemys siitä, millaista yhteistyötä ja kehittämistä tarvitaan jatkossa aikuisten oppijoiden tukemiseen.

>> Lue lisää

EROT – erilaiset oppijat työpaikalla

Hankkeen tavoitteena on erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja heidän oppimisprosessinsa tukeminen työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor ja partnereina Kiinkon lisäksi Finva ja HAUS.

>> Lue lisää

Työelämän ja koulutuksen muuttuvat oppimisverkostot - Verkosto-osaamisen lisääminen - TEKO

TEKO-verkostoprojektin tavoitteena oli työelämälähtöisen oppimisprosessin kehittäminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa yhteistyössä oppilaitosten, työelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

>> Lue lisää