Tutkimus ja kehitys > Koulutuksen laadunkehittäminen

Tutkimus ja kehitys

Koulutuksen laadunkehittäminen

Koulutuksen laadunkehittämishankkeita.

ELO -VAPA: Elinkeinoelämän oppilaitosten koulutusten vaikuttavuuden parantaminen työelämässä –hanke

Kiinko koordinoi neljän oppilaitoksen koulutusten vaikuttavuuden parantamisen hanketta. Elon oppilaitoksista mukana ovat Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO sekä Finavia Oyj / Avia College.

>> Lue lisää

SIMO –Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon –hanke

Kiinko on mukana  Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kyn koordinoimassa hankkeessa, jonka partnereita ovat lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) sekä Hyria koulutus Oy.

>> Lue lisää

KIRA- opintopolkujen ja pätevyyksien avulla parempaan sisäilmaan

Hankkeen tavoitteena on kehittää edellytyksiä parempaan sisäilmaan ja onnistuneisiin korjausrakentamisprojekteihin.

>> Lue lisää

HAKKU – Oppimisvalmiudet hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ja ohjaustyössä

HAKKU – hanke pohjautuu EROT-hankkeeseen, jossa tavoitteena oli tunnistaa ja tukea erilaista oppijuutta työpaikoilla. Hanke sai hyvän vastaanoton ja kertoi asian tärkeydestä. Se nosti myös esiin tunnistamisen vaikeuden niin opiskelijoilla itsellään, oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Hankkeen aikana syntyi tiivis yhteistyöverkosto ja näkemys siitä, millaista yhteistyötä ja kehittämistä tarvitaan jatkossa aikuisten oppijoiden tukemiseen.

>> Lue lisää

EROT – erilaiset oppijat työpaikalla

Hankkeen tavoitteena on erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja heidän oppimisprosessinsa tukeminen työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor ja partnereina Kiinkon lisäksi Finva ja HAUS.

>> Lue lisää

Työelämän ja koulutuksen muuttuvat oppimisverkostot - Verkosto-osaamisen lisääminen - TEKO

TEKO-verkostoprojektin tavoitteena oli työelämälähtöisen oppimisprosessin kehittäminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa yhteistyössä oppilaitosten, työelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

>> Lue lisää

Laadukas tutkintotilaisuus - LATU

Laadukas tutkintotilaisuus – LATU ja sen jatkohanke Yhteistyöllä laadukasta tutkintotoimintaa – LATU 2 ovat molemmat Opetushallituksen rahoittamia laadunkehittämishankkeita vuosilta 2007-2009.

>> Lue lisää

Laatua, Vaikuttavuutta ja Ennakointia Aikuisoppilaitoksissa - LAVEA

LAVEA hankkeen tarkastelussa on aikuiskoulutuksen työelämävaikuttavuus. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii FINVA, partnereina Avia College, Kiinko ja MJK.

>> Lue lisää