Tutkimus ja kehitys > Kehityshankearkisto

Tutkimus ja kehitys

Kehityshankearkisto

NOSTE-ohjelma

Noste-ohjelma on aikuisten koulutustason kohottamisohjelma. Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen lääninhallitus. www.noste-ohjelma.fi

Oppilaitosten laadunhallinta 

jHankkeessa 12 kaupan- ja hallinnonalan oppilaitosta toteutti oppilaitoksen itsearvioinnin EFQM-mallin mukaisesti. Hanke alkoi vuonna 2004 ja sitä koordinoi ELO. Hanke päättyi vuonna 2005. www.ek.fi/elo

Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen

Hanketta koordinoi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Hanke päättyi maaliskuussa 2005. Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen hankkeen lyhyt tekstimuotoinen kuvaus, loppuraportti ja lopuseminaarin materiaalit löytyvät netistä: www.rakli.fi/kky/palvelut/kehitys/

FloW-hanke

FloW oli kiinteistö- ja rakennusalan nelivuotinen yhteistyöhanke tutkimus- ja tuotekehitystiedon jakamiseksi, digitaalisen oppimateriaalin sisällöntuottamiseksi ja tiedon ja tietämyksen levittämiseksi. Hanketta koordinoi TKK Dipoli. Hanke päättyi vuoden 2004 lopussa. www.dipoli.hut.fi/flow

Developing Professionalism for Housing Maintenance Management in the Baltic States

Hanketta koordinoi Tallinnan Teknillinen korkeakoulu. Tavoitteena oli kehittää Viron kansallisia kiinteistöjen ylläpidon standardeja. Hanketta rahoitti Pohjoismainen ministerineuvosto ja se päättyi vuonna 2004.

EBOB Energy Efficient Behaviour in Office Buildings

Hankkeessa tarkasteltiin monipuolisesti toimistoissa työskentelevien mahdollisuuksia vaikuttaa oman työhuoneensa energiankulutukseen. Hanketta koordinoi NCC Teknik Ruotsista. Hanke päättyi joulukuussa 2004. www.ebob-pro.com

Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat

Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat –projekti, jossa kaupungit yhteistyössä kehittivät toimintatapoja sisäilma- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi kaupunkien kiinteistöissä. Terveelliset tilat -hankkeessa tarkasteltiin erilaisten rakenteiden kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyä ja korjaamista. Kiinteistöalan Koulutuskeskus vastasi koulutusaineiston suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hanke päättyi vuonna 2003.

Uhkatilanteiden hallinta kiinteistöalalla

jossa kehitettiin koulutusohjelma asiakkaiden taholta tulevien uhka- ja väkivaltatilanteiden hallitsemiseksi. Hanketta koordinoi Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Hanke päättyi vuonna 2003.

Virtuaalisen koulutusosaston markkinaselvitys 

jossa tarkasteltiin yritysten ulkoistaman koulutusosaston toimintamalleja. Hanketta koordinoi Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Hanke päättyi vuonna 2003.

Ilmanvaihtolaitosten epäpuhtaudet ja niille altistuminen puhdistustyössä,

joka on Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitosten käynnistämä hanke. Hankkeelle myönnettiin kunniakirja Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston "Rakennamme turvallisesti" -kilpailussa. Hanke päättyi toukokuussa 2004.

Kiinteistö- ja rakennusklusterin verkostot

– verkostomaisen toimintamallin sisältö ja merkitys, joka oli Turun kauppakorkeakoulun käynnistämä hanke. Hankkeessa analysoitiin kiinteistö- ja rakennusklustererissa toimivien verkostojen sisältöä, tunnistettiin verkostojen toimintamalleja sekä arvioitiin kunkin toimijan näkökulmasta verkostossa toimimisen merkitystä. Hanke päättyi syksyllä vuonna 2004.

Isännöitsijätutkimus 2004

joka oli Suomen Isännöitsijäliitto ry:n ja Isännöintiyritysten Liitto ry:n käynnistämä asiakastyytyväisyystutkimus. Kiinteistöalan Koulutuskeskus rahoitti tutkimusta. www.promenade.fi/isannoitsijatutkimus

Syyskuussa 2003 käynnistyi Opetushallituksen toimeksiannosta kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon perusteiden laadinta. Projektiryhmässä oli laaja alan edustus ja puheenjohtajana toimi koulutuspäällikkö Pekka Holopainen Kiinteistöalan Koulutussäätiöstä. Projektiryhmä sai työnsä valmiiksi syksyllä 2004.