Tietoa Kiinkosta > Yhteistyökumppanit

Tietoa Kiinkosta

Yhteistyökumppanit

Kiinteistöalan luotettavat kumppanit - Real Estate Members REM 

REM eli Real Estate Members on kiinteistöalalla toimivien huippuosaajien muodostama verkosto, joka kehittää yhteistyössä asiakkuuksiaan ja tekee alaa hyödyttävää yhteistyötä. Tutustu palvelujen tarjoajiin osoitteessa www.rem.fi.

Taloyhtiö.net - Tiedon lähteellä! 

Taloyhtiöille hyötytietoa, tuotteita ja palveluja yhdestä osoitteesta. www.taloyhtio.net -palvelun tuottavat Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Suomen Talokeskus Oy. www.kiinteistolehti.fi/taloyhtio

Suomen Kiinteistöliitto ry 

Vuonna 1907 perustettu Suomen Kiinteistöliitto toimii kiinteistöalan keskusjärjestönä. Kiinteistöliitto on alaa kokoava asiantuntija- ja etujärjestö, joka pyrkii nostamaan kiinteistöalan yhteiskunnallisen arvostuksen sen kansantaloudellista merkitystä vastaavalle tasolle. www.kiinteistoliitto.fi

Suomen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto ry RAKLI 

RAKLI toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja tukee rakennetun varallisuuden omistamisen ja rakennuttamisen yleisiä ja yhteisiä etuja sekä kehittää kiinteistö- ja rakennusalaa. RAKLI julkaisee Locus-lehteä yhteistyössä Rakennustieto Oy:n kanssa.www.rakli.fi

Kiinteistöalan Kustannus Oy 

Suomen Kiinteistöliiton omistama kustannusyhtiö, joka kustantaa ja julkaisee kiinteistöalan kirjallisuutta, lomakkeita sekä Suomen Kiinteistölehteä. www.kiinkust.fi

Suomen Talokeskus Oy 

Johtava asiantuntija rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa. www.talokeskus.fi

Suomen Isännöintiliitto ry

Isännöintiliitto edistää isännöinnin kehittämistä asiakkaiden luottamukseen, taloyhtiöiden ja kiinteistöjen pitkäjänteiseen hoitamiseen, kokemukseen perustuvaan asiantuntemukseen ja nykyaikaisiin laitteisiin ja työmenetelmiin perustuvana toimintana. www.isannointiliitto.fi

Isännöitsijöiden auktorisointi yhdistys ISA ry 

ISA auktorisoi määrätyt edellytykset täyttäviä isännöitsijöitä ja isännöintiyhteisöjä ja valvoo niiden toimintaa. Auktorisoituja isännöintiyhteisöjä auditoidaan säännöllisin väliajoin. www.isa-yhdistys.org

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 

Asianajotoimisto on keskittynyt kiinteistöalan oikeudellisiin asioihin ja työsuhdeasioihin, joiden hoitamisesta toimiston lakimiehillä on pitkäaikainen kokemus. www.kak-laki.fi

Kiinteistöpalvelut ry

Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- jatoimialajärjestö, joka toimii kiinteistöalan työnantajientyömarkkinapoliittisena edunvalvojana ja neuvonantajana sekä kiinteistöpalvelujatuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittisena edunvalvojana. www.kiinteistopalvelut.fi

KTI Kiinteistotieto Oy

KTI Kiinteistötieto on kiinteistömarkkinoita seuraava ja kehittävä tutkimuslaitos, jonka päämääränä on markkinoiden toiminnan tehostaminen, markkinatiedon määrän ja laadun lisääminen, sekä kiinteistöjohtamisen kehittäminen. Kiinteistöalan informaatio- ja tutkimuspalvelut. www.kti.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.  Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen. Lisätietoja www.skvl.fi

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto 

on kiinteistönvälitysalan yritysten ja järjestöjen valtakunnallinen etu- ja kattojärjestö, joka toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. www.kvkl.fi

Toimitilajohdon yhdistys - FIFMA ry 

FIFMA on International Facility Management Associationin (IFMA) Suomen alaosasto. Toimitilajohtamisen tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja kehittää kiinteistö- ja tukipalveluja yrityksen ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämiseksi. www.fifma.org